Διοικητές νοσοκομείων με διετή θητεία θα μπορέσει σύντομα να επιλέξει η ηγεσία του υπουργείου, ύστερα από την ψήφιση της τροπολογίας του υπουργείου Υγείας που συζητήθηκε χθες στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ιθαγένεια.

Την τροπολογία παρουσίασε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, τονίζοντας ότι οι διοικητές των νοσοκομείων δεν ανταποκρίνονται στο νέο μοντέλο διοίκησης που θέλει να εφαρμόσει η νέα κυβέρνηση, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κάποιοι διοικητές να παραμείνουν στις θέσεις τους.
Η τροπολογία δίνει την ευχέρεια στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να παύσει τις διοικήσεις χωρίς αποζημίωση.

Στόχος του υπουργείου Υγείας με τη νέα διάταξη είναι να υπάρξει μια διετής θητεία των νέων διοικήσεων, ώστε τα μεν  νοσοκομεία να λειτουργούν με σταθερή διοίκηση, η δε πολιτική ηγεσία να έχει το χρόνο να θεσμοθετήσει νέο σύστημα αξιολόγησης των διοικητών.

Στην εισηγητική έκθεση επισημαίνεται ότι το νέο σύστημα είναι αναγκαίο, καθώς η επιτροπή αξιολόγησης δεν προέβη σε πραγματική αξιολόγηση και περιορίστηκε στη σύνταξη ενός προσχηματικού – αλφαβητικού καταλόγου.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου εκτιμά ότι η διαδικασία επιλογής διοικητών πρέπει να επιταχυνθεί και απλοποιηθεί, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχεια της λειτουργίας των νοσοκομείων.

Η διάταξη

Με βάση το νέο καθεστώς, ο υπουργός Υγείας μπορεί να συστήσει επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου, τον πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ με συναφές αντικείμενο, έναν αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του ΑΣΕΠ και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του ιδιωτικού τομέα, με αντικείμενο τις μονάδες Υγείας.

Έπειτα από πρόσκληση του υπουργού Υγείας για εκδήλωση ενδιαφέροντος, η εν λόγω επιτροπή συντάσσει κατάλογο αξιολόγησης των υποψηφίων και εισηγείται στον υπουργό, ο οποίος στη συνέχεια διορίζει τους διοικητές.

Η θητεία των διοικητών είναι τριετής, στην αρχή της οποίας θα υπογράφουν σύμβαση αποδοτικότητας.

Ετήσιες εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται στην παραπάνω επιτροπή, η οποία θα προχωρεί σε ετήσια αξιολόγηση και θα μπορεί να εισηγείται στον υπουργό Υγείας την αυτοδίκαιη και χωρίς αποζημίωση διακοπή της θητείας τους.