Ανακατανομές στις ώρες εφημεριών και στα ποσά που θα διατεθούν τελικά ανά νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας και συνολικά ανά υγειονομική περιφέρεια, έχουν ξεκινήσει από το υπουργείο Υγείας, στην προσπάθεια εξόφλησης όλων των εφημεριών του 2015 ως τις πρώτες μέρες του ερχόμενου Ιανουαρίου.

Με τρεις νεώτερες αποφάσεις του γενικού γραμματέα Υγείας Π. Γιαννουλάτου: ανακαθορίζονται οι κατανομές ωρών εφημερίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των νοσοκομείων, και συνολικά κατανέμονται 49,471 εκ. ευρώ για 17.007.585 ώρες, από τα οποία  τα 8,681 εκ. και οι 2,235.982 ώρες αφορούν τη 2η υγειονομική περιφέρεια, 5,032 εκ. και 1.447.972 ώρες την 3η ΥΠΕ, 3,804 εκ. και 2.171547 ώρες την 5η ΥΠΕ και 8,735 εκ. και 3.018.685 ώρες την 6η ΥΠΕ.

ΠΕΔΥ
Με τη δεύτερη απόφαση ανακατανέμονται εφημερίες προσωπικού των Κέντρων Υγείας - ΠΕΔΥ (μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου) συνολικά 1.775.905 ωρών και 5.794.500 ευρώ, από τα οποία αφορούν τη 2η ΥΠΕ οι 186.600 ώρες και 700.000 ευρώ, την 3η Υ.ΠΕ 171.800 ώρες και 750.000 ευρώ, την 4η Υ.ΠΕ 420.650 ώρες και 1.450.000 ευρώ, την 6η Υ.ΠΕ 504.485 ώρες και 1.294.500 ευρώ και την 7η Υ.ΠΕ 103.020 ώρες και 300.000 ευρώ.

Επιστημονικό προσωπικό 
Με τρίτη απόφαση ανακατανέμονται εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων συνολικής αξίας 7.935.246,93 ευρώ, από 7.848.000 που είχαν αρχικά προβλεφθεί.
Αναλυτικά, η πρόβλεψη παραμένει στα 3,1 εκ. ευρώ για την 1η ΥΠΕ χωρίς διαφοροποιήσεις, ενώ στη 2η ΥΠΕ το ποσό αυξάνεται από 1.400.000 ευρώ, σε 1.443.000 ευρώ, στην 3η ΥΠΕ από 511.000 ευρώ σε 562.000 ευρώ, στην 5η ΥΠΕ από 405.000 ευρώ σε 404.149 ευρώ και στην 6η ΥΠΕ από 1.090.000 ευρώ, σε 1.084.097,93 ευρώ.