Τη δυνατότητα να γεννήσει με όλα τα έξοδα πληρωμένα δίνει το Πρόγραμμα Μητρότητας «ΝΑΣΟΣ ΧΑΝΔΑΚΑΣ» σε μια άπορη γυναίκα από τη Σύρο. Η πρωτοβουλία είναι του επιστημονικού συνεργάτη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, κ. Στέφανου Χανδακά, Μαιευτήρα – Ενδοσκοπικού Χειρουργού Γυναικολόγου, τ. επιμελητή μαιευτικής γυναικολογίας, Princess Royal University Hospital, London και Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια στη μνήμη του πατέρα του κ. Χανδακά, διακεκριμένου Συριανού επιστήμονα και γιατρού, Νάσου Χανδακά, και αφορά σε άπορες γυναίκες, που έχουν γεννηθεί και κατοικούν στη Σύρο. Η αξιολόγηση των γυναικών γίνεται βάσει της φορολογικής τους δήλωσης.

Οι ενδιαφερόμενες  θα πρέπει να στείλουν τα δικαιολογητικά τους έως τις  11/12/2015 προς: Ροταριανό Όμιλο Ερμουπόλεως Τ.Θ. 42 84100 ΣΥΡΟΣ. Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν: πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το τελευταίο Αντίγραφο Ε9, φωτοτυπία του τελευταίου εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Με αφορμή την πρωτοβουλία αυτή, ο κ. Στέφανος Χανδακάς δήλωσε: «Στο πλαίσιο του 2016 και στην προσπάθεια για επέκταση του προγράμματος, στόχος είναι η αφύπνιση της Συριανής κοινωνίας και η δημιουργία κοινωνικής συνείδησης και αλληλεγγύης. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί τη βάση για το ξεκίνημα ενός πρωτοποριακού προγράμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό δωρεάν τοκετών, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ και την τοπική κοινωνία της Σύρου».