Μια νέα θεραπεία σε μορφή δισκίου, το οποίο λαμβάνεται δύο φορές την ημέρα και διαθέτει έναν μοναδικό μηχανισμό δράσης, θεωρείται  ότι μειώνει το φορτίο που καλείται να διαχειριστεί η καρδιά με ανεπάρκεια.

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μία απειλητική για τη ζωή κατάσταση, η οποία προσβάλλει σχεδόν 15 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Περίπου οι μισοί πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το "πράσινο φως" για την κυκλοφορία του νέου φαρμάκου και η απόφαση αναπτερώνει τις ελπίδες για μεγαλύτερη σε διάρκεια και καλύτερη σε ποιότητα ζωή με λιγότερες νοσηλείες για εκατομμύρια Ευρωπαίους με συμπτωματική χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης. 

Η σακουμπιτρίλη / βαλσαρτάνη είναι η πρώτη και η μόνη θεραπεία που δείχνει σημαντικό όφελος σε επίπεδο θνητότητας, σε μία μελέτη άμεσης σύγκρισης έναντι της εναλαπρίλης, ενός αναστολέα του Μετατρεπτικού Ενζύμου της Αγγειοτασίνης (αΜΕΑ). Η έγκριση βασίζεται στα αποτελέσματα της μελέτης PARADIGM-HF, στην οποία συμμετείχαν 8.442 ασθενείς με HFrEF, η οποία διεκόπη πρώιμα, όταν φάνηκε ότι το σύμπλοκο μόριο σακουμπιτρίλη / βαλσαρτάνη μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου έναντι της εναλαπρίλης. Στο τέλος της μελέτης, οι ασθενείς που έλαβαν τη νέα συνδυαστική θεραπεία, ήταν πιθανότερο να βρίσκονται εν ζωή και λιγότερο πιθανό να νοσηλευτούν για καρδιακή ανεπάρκεια σε σχέση με τους ασθενείς στους οποίους δόθηκε εναλαπρίλη.  

«Γνωρίζουμε ότι τα άτομα που ζουν με καρδιακή ανεπάρκεια αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο θανάτου και έχουν χειρότερη ποιότητα ζωής, σε σχέση με τα άτομα με οποιαδήποτε άλλη χρόνια κατάσταση. Επομένως η προσφορά μιας νέας, πρώτης στην κατηγορία της, θεραπευτικής επιλογής, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ασθενείς με HFrEF στην Ευρώπη» δήλωσε ο David Epstein, Division Head, Novartis Pharmaceuticals.