Σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ,  καθώς παραμένουν απλήρωτοι και βλέπουν την αδυναμία του Οργανισμού να τους πληρώσει εντός Δεκεμβρίου, αφού δεν έχει εκδοθεί ΦΕΚ με την παράταση των συμβάσεων ως το τέλος του έτους.

Επιπλέον, οι γιατροί καλούνται να επιστρέψουν μεγάλο μέρος των αμοιβών που τους έχει ήδη καταβληθεί, μέσω της φορολογίας εισοδήματος, καθώς συνυπολογίζονται εισοδήματα, τα οποία οι γιατροί δεν έχουν εισπράξει.

Τα παραπάνω επισημαίνει η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ) με ανακοίνωσή της, στην οποία τονίζει ότι την ίδια στιγμή, το ασαφές πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού απαξιώνει την καθημερινή λειτουργία των ιατρείων. Η Ένωση, σημειώνει πως οι γιατροί παραμένουν για μια ακόμη φορά απλήρωτοι σε μια εποχή αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων, παρότι το Δ.Σ. της Ένωσης σε συνάντηση με τον νυν Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, παρουσία του Προέδρου του ΠΙΣ, στις 5 Αυγούστου, είχε παρουσιάσει εκτενώς τα προβλήματα του κλάδου.

"Οι μήνες πέρασαν - αναφέρει η ανακοίνωση - και τα οξυμένα προβλήματα διογκώθηκαν, χωρίς καμία ουσιαστική διάθεση επίλυσης εκ μέρους του Υπουργείου. Αναλυτικότερα:

1. Τον Δεκέμβριο, δεν μπορεί να προγραμματιστεί καμία πληρωμή καθώς δεν υπάρχει σχετική νομοθετική ρύθμιση με έκδοση ΦΕΚ για την νομιμοποίηση της παράτασης των συμβάσεων, μέχρι 31/12/2015, όπως είχε αποφασίσει το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. Αποτελεί επιτακτικό αίτημα της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ από το καλοκαίρι.

2. Ως συνέπεια της πολύμηνης στάσης πληρωμών του ΕΟΠΥΥ και της υποχρεωτικής κατάθεσης των τιμολογίων στο 100% της δαπάνης στον Οργανισμό, είναι ότι οι συμβεβλημένοι ιατροί θα αναγκαστούν να επιστρέψουν πολύ σημαντικό μέρος των χρημάτων που έχουν εισπράξει από τον ΕΟΠΥΥ μέσω της φορολογίας εισοδήματος, διότι θα συνυπολογιστούν ποσά που δεν έχουν στην πραγματικότητα εισπραχθεί.

3. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ που εκκρεμούν από το 2010 ακόμη δεν έχουν αποδοθεί καθώς δεν έχει προκύψει σχετική νομοθετική ρύθμιση και πρόβλεψη αναπλήρωσης των δεσμευμένων χρημάτων στο ΓΛΚ για αυτό το σκοπό. Για τα ποσά αυτά, υπάρχει άμεσος κίνδυνος παραγραφής, κάτι που μας αναγκάζει να προσφύγουμε άμεσα σε δικαστικούς αγώνες κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά όσων φέρουν τη νομική ευθύνη για τη μη ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών.

4. Είναι αβέβαιο και ασαφές το σχέδιο της πολιτείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με διαβεβαίωση συμμετοχής της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ στη διαβούλευση.

5. Είναι καταδικαστέα η απόφαση της εταιρείας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING» να μην προβεί σε νομική αξίωση κατά του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά να απαιτήσει το ποσό του δανείου και του ανατοκιζόμενου κεφαλαίου από τους εξαθλιωμένους ιατρούς, από τους οποίους ζητήθηκαν τα περιουσιακά τους στοιχεία!

Το «θέατρο του παραλόγου» εξακοντίζει τις υποχρεώσεις και μηδενίζει τα δικαιώματα των συμβεβλημένων ιατρών, μετατρέποντας τους σε μόνιμα εξιλαστήρια θύματα του συστήματος.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να κατανοήσει ότι οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ, συμμετέχουν ενεργά στο δημόσιο υγειονομικό χάρτη της χώρας και ασκούν ιδιωτικό βιοποριστικό επάγγελμα με πολλές οικονομικές υποχρεώσεις, τμήμα των οποίων αποτελούν οι δαπάνες που εγγυώνται την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας, την οποία οφείλουν να προστατέψουν.

Ζητούμε άμεση συνάντηση με τον Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, καθώς καθίσταται αδύνατη, υπό τις παρούσες συνθήκες, η απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ".