Περίπου 2.000 πρόσφυγες ή μετανάστες έχουν τύχει νοσοκομειακής περίθαλψης στη χώρα μας, με κόστη που υπερβαίνουν τις 800.000 ευρώ. 

Επιπλέον, φέτος έχει καταγραφεί αύξηση 42% σε διακομιδές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) σε σύγκριση με το 2014, ενώ η αύξηση αυτή κατά την περίοδο αιχμής (Ιούνιο έως Νοέμβριο) άγγιξε το 103%. 

Στη χώρα μας η καθολική πρόσβαση στην υγεία, αποτελεί δέσμευση και άμεσο στόχο για όλο τον πληθυσμό και για τους πρόσφυγες/μετανάστες. 

Στην κατεύθυνση αυτή, «καταφεύγουμε σε ad hoc λύσεις και εκ των ενόντων, με ίδια μέσα καθώς δεν διαθέτουμε τη μέχρι σήμερα χρηματοδότηση από τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά ταμεία».

Τα παραπάνω τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γιάννης Μπασκόζος χθες, σε ομιλία του στην 106η Σύνοδο του Συμβουλίου του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στη Γενεύη.

Στη συζήτηση που θέμα είχε «Μετανάστευση, κινητικότητα των ανθρώπων και παγκόσμια υγεία: ένα θέμα διπλωματίας και διακλαδικής εταιρικής σχέσης» μετείχαν ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) William Lacy Swing, η Γενική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) Dr. Margaret Chan, και οι εκπρόσωποι των κρατών μελών του Οργανισμού.

Ο Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί τόπο που η προσφυγιά και η μετανάστευση είναι έννοιες αλληλένδετες με την ιστορία της. Η ανάδειξη από πλευράς Δ.Ο.Μ. του θέματος της διασύνδεσης της υγείας με τη μετανάστευση και η συνεργασία με τον Π.Ο.Υ. αποτελεί παράδειγμα για τη συνεργασία μεταξύ των χωρών που εμπλέκονται σ’ αυτή την πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος με αποτελεσματικό τρόπο, απαιτεί μελέτη, ανάλυση των δεδομένων που το αφορούν και επιλογή των κατάλληλων πολιτικών που ταιριάζουν με τον καλύτερο τρόπο στη συγκεκριμένη περίπτωση και συγκυρία για υλοποίηση.

Ο κ. Μπασκόζος δεσμεύτηκε από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης για τα ακόλουθα:

  1. Άμεση ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας στις περιοχές πρώτης υποδοχής με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό μέσω  του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας.
  2. Βελτίωση στον συντονισμό ανάμεσα στις δομές του δημόσιου συστήματος υγείας, των ΜΚΟ και των άλλων διεθνών οργανισμών αλλά και των υπηρεσιών του δημόσιου  τομέα μεταξύ τους.
  3. Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την καταγραφή ,την εποπτεία και τον συντονισμό των ΜΚΟ για την πρόσβαση τους στο πεδίο και την παροχή υπηρεσιών υγείας.
  4. Καταγραφή και ορθολογική κατανομή υγειονομικού υλικού και φαρμάκων ανάμεσα στις δομές του συστήματος υγείας.
  5. Αξιοποίηση διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών και υγειονομικών προσφύγων – μεταναστών.
  6. Βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για όλους τους πρόσφυγες και ντόπιους με παράλληλη τόνωση του αισθήματος ασφάλειας για τους ντόπιους.