Πρόστιμο 73.000 ευρώ και κλείσιμο του ιατρείου, επέβαλε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε γιατρό που δεν είχε φροντίσει να πάρει την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από τον ιατρικό σύλλογο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι είναι αρμόδιοι για την αδειοδότηση των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Μετά από έκτακτο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια τριμελή επιτροπή του ΙΣΑ στις εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου ιατρείου (φορέα ΠΦΥ), διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε, χωρίς κάν να έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου, παρότι ο συγκεκριμένος φορέας ΠΦΥ είχε ενημερωθεί κατ’ επανάληψη να συμμορφωθεί με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εφαρμόζοντας τη νομοθεσία που προβλέπει ότι «ιδιωτικοί φορείς ΠΦΥ που λειτουργούν χωρίς να έχουν λάβει νόμιμη άδεια λειτουργίας,… κλείνονται αμέσως με απόφαση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, η οποία εκτελείται από την αστυνομική αρχή μετά από γνωστοποίηση της στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι παραβάτες τιμωρούνται και με πρόστιμο ύψους 73.367,57 ευρώ», επέβαλε σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα, πρόστιμο και όλες τις λοιπές διοικητικές κυρώσεις στον συγκεκριμένο φορέα ΠΦΥ

Με δεδομένο το παραπάνω περιστατικό, ο ΙΣΑ κάλεσε τα μέλη του που δεν έχουν ακόμη εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία, να προχωρήσουν στην προβλεπόμενη κατά νόμο αδειοδότηση των φορέων ΠΦΥ τους οποίους λειτουργούν.