Με τα Ηνωμένα Έθνη να έχουν ξεκινήσει το τολμηρό πρόγραμμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη το περασμένο φθινόπωρο, αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για τους ηγέτες όλων των κρατών, να προβληματιστούν σχετικά με τις οικονομικές επενδύσεις για τη μεγιστοποίηση της προόδου ως το 2030. Ως συμβολή στον προβληματισμό γύρω από αυτές τις επενδύσεις, οι υπογράφοντες τη δήλωση αυτή, οι οικονομολόγοι από 44 χώρες, κάνουν έκκληση στις αρχές που χαράσσουν πολιτική διεθνώς, να δώσουν προτεραιότητα στην καθολική κάλυψη υγείας (UHC) των φτωχών, ως έναν βασικό πυλώνα ανάπτυξης.

Καθολική κάλυψη υγείας σημαίνει τη διασφάλιση ότι όλοι μπορούν να αποκτήσουν βασικές υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας χωρίς να χρειαστεί να υποστούν οικονομικές δυσκολίες. Οι περιορισμοί των πόρων απαιτούν από την κάθε χώρα ξεχωριστά, να καθορίσει το δικό της ορισμό των "βασικών" - αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα λόγια της π. γενικής διευθύντριας του ΠΟΥ Γκρο Χάρλεμ Μπρούντλαντ, ότι «... αν οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται σε όλους, δεν είναι δυνατόν να παρέχονται όλες οι υπηρεσίες. Οι πιο αποδοτικές υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται κατ΄ αρχήν. "

Ακόμη και με αυτή την αναγνώριση των περιορισμένων πόρων, η γενιά μας έχει μια ιστορική ευκαιρία να επιτύχουμε μεγάλη σύγκλιση στην παγκόσμια υγεία, μειώνοντας τους αποτρέψιμους θανάτους μητέρας - παιδιού και λοιμωδών νόσων, διαμορφώνοντας παγκόσμια χαμηλά επίπεδα μέχρι το 2035. Στην έκθεσή της, Παγκόσμια Υγεία 2035, η Επιτροπή του Lancet για την επένδυση στον τομέα υγείας, έδειξε ότι με τα υπάρχοντα εργαλεία για τη βελτίωση της υγείας, καθώς και με την προοπτική για συνεχή βελτίωση των εργαλείων αυτών, οικονομικά εφικτή  καθολική κάλυψη υγείας σε κάθε χώρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη σύγκλιση, συνοδευόμενη από οφέλη για την υγεία, αλλά και προστατεύοντας τις χώρες από χρηματοοικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με την υγεία. Επεξηγούμε τα σημεία αυτά, παρακάτω.

Η παγκόσμια κοινωνία μας έχει έννομο συμφέρον να επενδύσει στον τομέα της υγείας για να μετασχηματίσει ζωές και μέσα διαβίωσης. Η υγεία είναι αναγκαία για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, αλλά και για να προωθήσει την ανάπτυξη της ευημερίας. Κατά την τελευταία δεκαετία, βελτίωση της υγείας, που μετράται με την αξία ετών ζωής που κερδήθηκαν (VLYs) - συνίσταται σε 24% αύξηση των εισοδημάτων στις χαμηλού εισοδήματος και μεσαίου εισοδήματος χώρες. Συστήματα υγείας προσανατολισμένα στην καθολική κάλυψη υγείας, αποδεικνύονται εξαιρετικά πολύτιμα καθώς παράγουν μια σειρά από οφέλη: σε περιόδους κρίσης, αμβλύνουν τις επιπτώσεις του σοκ στην κοινότητα, σε περιόδους ηρεμίας, προάγουν τη συνοχή της κοινωνίας και της παραγωγής στην οικονομία. Τα οικονομικά οφέλη της επένδυσης σε μεγάλη σύγκλιση εκτιμάται ότι είναι πάνω από δέκα φορές μεγαλύτερα από το κόστος, πράγμα που σημαίνει ότι τα πρώτα στάδια στην πορεία προς την καθολική κάλυψη υγείας, επικεντρωμένα σε παρεμβάσεις υψηλής σύγκλισης αποδίδουν, και έχουν υψηλή αξία σε σχέση με το κόστος, συμπεριλαμβανομένου του προνοιακού κόστους της φορολογίας, ή (τις περισσότερες φορές) με την αξία της χρήσης του σε άλλους τομείς.

Η επιτυχία του επόμενου κεφαλαίου ανάπτυξης εξαρτάται από την ικανότητα να εφαρμοστούν αποδεδειγμένες λύσεις για την υγεία των φτωχότερων και πιο περιθωριοποιημένων πληθυσμών.

Υπάρχουν σημαντικές καταγραφές του δημοσίου τομέα για επιτυχία της αναπτυξιακής βοήθειας στην χρηματοδότηση και την εφαρμογή μετασχηματιστικών υγειονομικών παρεμβάσεων όπως π. χ. οι εμβολιασμοί, η θεραπεία του HIV / AIDS, της φυματίωσης και των λοιμώξεων της παιδικής ηλικίας, και η εξάλειψη ή ισχυρή καταπολέμηση των σημαντικότερων μεταδοτικών ασθενειών. Την ίδια στιγμή οι περισσότερες χώρες έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες στην αποτελεσματική παροχή ταυτόχρονα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Η συνέχιση της προόδου προς την κατεύθυνση της καθολικής κάλυψης υγείας θα απαιτήσει την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων υλοποίησης. 150 εκατομμύρια άνθρωποι φτωχοποιούνται κάθε χρόνο πληρώνοντας την υγεία τους από την τσέπη τους. Με τη συγκέντρωση χρηματοδότησης και την παροχή έγκαιρης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, η καθολική κάλυψη υγείας μειώνει την εξάρτηση από τις απευθείας πληρωμές, προστατεύοντας έτσι τα νοικοκυριά από την ένδεια των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η επιδημία Έμπολα μας υπενθύμισε ότι είμαστε τόσο ισχυροί όσο ο πιο αδύναμος κρίκος. Οι εξουθενωτικές επιπτώσεις του Έμπολα θα μπορούσαν να είχαν μετριαστεί με τη δημιουργία συστημάτων δημόσιας υγείας στη Γουινέα, Λιβερία, Σιέρα Λεόνε και μάλιστα στο ένα τρίτο του μέχρι στιγμής κόστους του Έμπολα.

Κάθε χώρα έχει τη δυνατότητα να επιτύχει καθολική κάλυψη υγείας. Περισσότερες από 100 χώρες σε όλο το φάσμα της ανάπτυξης έχουν αρχίσει να εργάζονται προς ένα τέτοιο σύστημα - δοκιμάζοντας και δείχνοντας ολοένα και περισσότερο τη σκοπιμότητά του. Οι χώρες θα διαπιστώσουν την αξία του κόστους - οφέλους χρηματοδοτώντας για τον κάθε πολίτη υπηρεσίες σύγκλισης που είναι υψηλής ποιότητας και δωρεάν ή με χαμηλό κόστος. Καθώς οι εγχώριοι πόροι αυξάνονται, οι χώρες θα επεκτείνουν τα πακέτα παροχών, που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, για όλους. Οι περισσότερες χώρες έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν περισσότερα κεφάλαια για την υγεία μέσω βελτίωσης των φορολογικών συστημάτων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών. Και δεδομένης της αναμενόμενης οικονομικής ανάπτυξης σε χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος, οι περισσότερες χώρες θα έχουν επιπλέον πόρους για να επενδύσουν περισσότερο στον τομέα των υπηρεσιών υγείας. Όταν κατανέμονται αποτελεσματικά, μεγαλύτερες επενδύσεις στην υγεία μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του συνολικού κόστους του συστήματος.

Η αναπτυξιακή βοήθεια για την υγεία θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη της σύγκλισης και της καθολικής κάλυψης υγείας. Η εγχώρια χρηματοδότηση από μόνη της δεν θα είναι αρκετή για πολλές χώρες χαμηλού εισοδήματος για να προσφέρει ακόμα τις βασικές υπηρεσίες υγείας σύγκλισης. Μια μεγάλη σύγκλιση στον τομέα υγείας θα βοηθηθεί καθοριστικά από σημαντικές επενδύσεις δωρητών  στις παραμελημένες παγκόσμιες εφαρμογές της αναπτυξιακής βοήθειας για την υγεία: παροχή παγκόσμιων δημόσιων αγαθών, όπως έρευνα και ανάπτυξη της υγείας, διαχείριση διασυνοριακών επιπτώσεων, όπως οι πανδημίες και η μικροβιακή αντοχή, υποστήριξη της ηγεσίας και διαχείριση των παγκόσμιων θεσμών. Επαρκής χρηματοδότηση των παγκόσμιων αυτών λειτουργιών είναι πιθανό να αποδειχθεί η πιο αποτελεσματική διαδρομή για τη βελτίωση των συνθηκών των φτωχών στις χώρες μεσαίου εισοδήματος.

Εμείς, οι υπογράφοντες, ως εκ τούτου, επισημαίνουμε ότι:
• Οι αρχηγοί των κυβερνήσεων πρέπει να αυξήσουν τους εγχώριους πόρους για τη σύγκλιση και να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις προς όφελος των φτωχών UHC
• Οι δωρήτριες χώρες να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους για διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια και να δεσμευτούν για επένδυση στις παγκόσμιες λειτουργίες της DAH, ιδίως την έρευνα και ανάπτυξη για τις ασθένειες της φτώχειας
• Οι συζητήσεις για χρηματοδότηση της ανάπτυξης ρητά αναφέρονται στη διάθεση του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του ποιος πληρώνει στην εγχώρια αγορά και ποιος ωφελείται.
• Οι εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής υιοθετούν την καθολική κάλυψη υγείας UHC, όπως ορίζεται παραπάνω, ως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μέτρηση της προόδου προς την κατεύθυνση των στόχων υγείας στο μετά το 2015 παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης. Ακόμη και με σημαντικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, οι πόροι για την υγεία (και άλλους τομείς) θα παραμείνουν εξαιρετικά περιορισμένοι. Η εσωτερική αξία της βελτίωσης της υγείας - και το προβαλλόμενο δυναμικό των κυβερνήσεων και φορέων βοήθειας να εφαρμόσουν κεντρικές υγειονομικές παρεμβάσεις - αναδεικνύουν τη διατήρηση και επέκταση της δέσμευσης στην υγεία μέσω επενδύσεων σε υπέρ των φτωχών για καθολική κάλυψη υγείας. Η Amartya Sen έχει ονομάσει αυτήν την ευκαιρία "προσιτό όνειρο".

* Ο Lawrence Summers είναι ομ. πρόεδρος του Πανεπιστημίου Harvard, δημοσίευσε το παραπάνω άρθρο εκ μέρους 267 οικονομολόγων διεθνώς, στο Lancet .