Έρχεται νέος συνδυασμός φαρμάκων για την αντιμετώπιση του AIDS. Περιέχει elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, tenofovir, alafenamide ή E/C/F/TAF. Είναι το πρώτο σχήμα με βάση το TAF, που λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η θεραπεία ενδείκνυται στην ΕΕ για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων (ηλικίας 12 ετών και άνω, με σωματικό βάρος 35 kg κατ' ελάχιστο) με λοίμωξη από τον ιό HIV 1, χωρίς γνωστές μεταλλάξεις, που σχετίζονται με αντοχή στην κατηγορία των αναστολέων ιντεγκράσης.

«Με πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία, οι ασθενείς με HIV σήμερα μπορούν δυνητικά να ζήσουν σχεδόν όσο και ο γενικός πληθυσμός.  Ωστόσο η έρευνα δείχνει ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης συννοσηροτήτων, που σχετίζονται με την ηλικία και τη θεραπευτική αγωγή, γεγονός που σημαίνει ότι η συμβολή στη μακροπρόθεσμη διατήρηση της υγείας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα κατά τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων» δήλωσε ο Anton Pozniak, HIV Service Director, Chelsea and Westminster Hospital, Λονδίνο, ΗΒ.  «Με το νέο σκεύασμα έχουμε στη διάθεσή μας μια σημαντική νέα θεραπευτική επιλογή για ένα εύρος ασθενών με HIV, καθώς παρέχει αφενός αποδεδειγμένα παρατεταμένη ιολογική καταστολή και αφετέρου βελτιώσεις στους δείκτες νεφρικής και οστικής ασφάλειας σε σύγκριση με τα θεραπευτικά σχήματα με βάση το TDF».

Η σημερινή άδεια κυκλοφορίας βασίζεται σε κλινικό πρόγραμμα φάσης 3, που διεξήχθη σε 3.500 και πλέον ασθενείς με HIV λοίμωξη από 21 χώρες, μεταξύ άλλων, πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς, ασθενείς με ιολογική καταστολή, ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία και εφήβους ασθενείς.  

Ο Norbert W. Bischofberger, PhD, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης και γενικός επιστημονικός διευθυντής της παρασκευάστριας εταιρίας Gilead, δήλωσε σχετικά: «Το νέο θεραπευτικό σχήμα, καθώς και άλλα ερευνητικά προϊόντα του χαρτοφυλακίου προϊόντων μας με βάση το TAF, μπορούν να παρέχουν μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία σε άτομα που ζουν με τον ιό HIV σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο».