Ανοιχτή επιστολή προς τους αρχηγούς κρατών της ΕΕ, και τους εκπροσώπους των θεσμών  για υποστήριξη της Ελλάδας, απηύθυνε ενόψει έναρξης της διαπραγμάτευσης η Social Platform, η μεγαλύτερη οργάνωση - ομπρέλα των ΜΚΟ και τον οργανώσεων για τα δικαιώματα στην Ευρώπη, που περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρία, την προεδρία του οποίου έχει η ΕΣΑμεΑ διά του προέδρου της Ιωάννη Βαρδακαστάνη.

Η σχετική επιστολή απευθύνεται στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Donald Tusk, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean - Claude Juncker, τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Martin Schulz, τον πρόεδρο του Eurogroup Jeroen Dijsselbloem, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Mario Draghi και τη διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Christine Lagarde.

Η πρόεδρος Jana Hainsworth και ο διευθυντής Pierre Baussand, επισημαίνουν στην επιστολή τους, ότι η ΕΕ βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. 
"Με τις σωστές επιλογές, μπορείτε να τραβήξετε την Ελλάδα από το χείλος της κοινωνικής και της οικονομικής κατάρρευσης και να ανοίξετε το δρόμο για κοινωνικά δίκαιες μεταρρυθμίσεις και για μια ανάπτυξη δίχως αποκλεισμούς, εντός της ευρωζώνης" σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Και προσθέτουν: "Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα είναι ενδεικτική της αποτυχίας να τεθούν τα δικαιώματα και η ευημερία όλων των πολιτών της Ευρώπης στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών, θέτοντας σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Ένωσης.

Ο αντίκτυπος των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προκάλεσε τη δραματική επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης και της απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

Η ευημερία των ανθρώπων οφείλει να είναι κεντρικής σημασίας στις διαπραγματεύσεις σας. Υπάρχει μια ισχυρή οικονομική υπόθεση για τη βιώσιμη μείωση του χρέους που θα επιτρέψει τις επενδύσεις στην κοινωνική προστασία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη.

Η κοινωνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα δεν πρέπει να επαφίεται αποκλειστικά στα χέρια των υπουργών Οικονομικών- άλλοι υπουργοί, όπως για παράδειγμα της Απασχόλησης, των Κοινωνικών Υποθέσεων, της Υγείας και της Ισότητας - συμπεριλαμβανομένης της Ισότητας των φύλων - θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η κοινωνία των πολιτών έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στη διασφάλιση των κοινωνικά δίκαιων μεταρρυθμίσεων. Παρόλο που ανταποκρινόμαστε στις άμεσες ανάγκες των πλέον ευάλωτων, υποστηρίζουμε τη μακροπρόθεσμη κοινωνική αλλαγή που εκμεταλλεύεται το δυναμικό όλων των κοινωνιών μας.

Την Κυριακή θα λάβετε μια σημαντική απόφαση για το μέλλον της Ευρώπης. Σας καλούμε να ορίσετε τις κοινές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το θεμέλιο λίθο των διαπραγματεύσεών σας".