Στις 26.11.2015 ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κος Γιάννης Μπασκόζος συναντήθηκε στα γραφεία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στη Γενεύη με εκπροσώπους της Δ/νσης HIV/AIDS του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), την  Dr. Rachel Baggaley Συντονίστρια Πρόληψης HIV/AIDS και τον Επιδημιολόγο Dr.  Ιωάννη Μαμελετζή Σύμβουλο για θέματα  HIV/AIDS.

Συζητήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές του Π.Ο.Υ. για την πρόληψη και τη θεραπεία από τον ιό HIV κι υπήρξε θετική αναφορά  για τα αποτελέσματα των πολιτικών μείωσης της βλάβης (harm reduction) από πλευράς Ελλάδας και  οι οποίες αποτελούν παράδειγμα και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από πλευράς Οργανισμού για την υιοθέτηση αυτών και από άλλα κράτη – μέλη. Από πλευράς Π.Ο.Υ. έγιναν προτάσεις για τον τρόπο μείωσης των μολύνσεων από τον HIV, στην Ελλάδα και πώς μπορεί να βελτιωθεί η θεραπευτική αντιμετώπιση για τα άτομα που ζουν με τον ιό HIV

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας αναφέρθηκε στο σχέδιο του Υπουργείου Υγείας  για ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος αντιμετώπισης του HIV/AIDS με κύριο στόχο να σταματήσει η μόλυνση από τον ιό HIV να αποτελεί απειλή για τη Δημόσια Υγεία. Επεσήμανε την αναγκαιότητα της πρόληψης και της   θεραπευτικής αγωγής σε όλους τους οροθετικούς με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση της χρόνιας λοίμωξης. 

Συμφωνήθηκε η συνέχιση της επικοινωνίας μεταξύ των δυο πλευρών και  η ανάπτυξη συνεργασίας.