Τη δημιουργία Γραφείου Κλινικών Ερευνών στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο να αποτελεί μία μόνιμη και όχι μία πολιτική δομή, πρότεινε από το βήμα  συνεδρίου για τις κλινικές έρευνες στην Ελλάδα, ο κ. Σπύρος Φιλιώτης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ΣΦΕΕ & Πρόεδρος, Ειδική Επιτροπή Κλινικών Μελετών, ΣΦΕΕ & Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Pharmaserve – Lilly. Στόχος της συγκεκριμένη υπηρεσίας θα είναι να συμβάλει στην προπαρασκευή νομοθεσίας, να παρακολουθεί τις διαδικασίες και φυσικά να συλλέγει και να δημοσιεύει στοιχεία.  
Ο κ. Φιλιώτης ανέφερε ότι το πλαίσιο γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο για τα ζητήματα που απασχολούν τις κλινικές μελέτες και  είναι κρίσιμο να ενισχυθεί ο διάλογος και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ιδιωτικών και Δημοσίου. Τόνισε ακόμη ότι η εκτίμηση του ΣΦΕΕ  είναι πως σε αυτές τις πιεστικές συνθήκες, όπου η χώρα πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά,  όχι απλώς σε λίγο χρόνο αλλά πλέον με στενές και αυστηρές προθεσμίες, τα μέλη του μπορούν να βοηθήσουν  πολύ αποτελεσματικά την Πολιτεία.
Η κλινική έρευνα αποτελεί τεκμηριωμένα, βασικό μοχλό επιστημονικής και κοινωνικής προόδου καθώς θεωρείται ως μια από τις πλέον παραγωγικές επενδύσεις με εξαιρετικά υψηλή προστιθέμενη αξία, τόσο για την Υγεία, όσο και για την πραγματική οικονομία της χώρας. Όμως σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ΣΦΕΕ, αν και λογικά η Πολιτεία κατανοεί πλέον ότι είναι πολύ μεγάλη απώλεια δυναμικής, να μην επωφελείται η χώρα από την ποιότητα του επιστημονικού της δυναμικού, δεν λαμβάνει πρωτοβουλίες και έστι η Ελλάδα δεν εντάσσεται στο καθεστώς της «προτιμώμενης χώρας» για τις μελέτες. 
Η  Ελλάδα λοιπόν, ενώ θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτό το καθεστώς, το ακυρώνει με την γραφειοκρατία, την έλλειψη φορολογικών κινήτρων και με το εν γένει αποθαρρυντικό περιβάλλον για όσους αναλαμβάνουν το ρίσκο των επενδύσεων. 
Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά στον Κλάδο του Φαρμάκου, η πρόθεση των εταιριών να δεσμεύσουν κεφάλαια για επενδύσεις «μπλοκάρεται» από την άτακτη  και καθυστερημένη ροή εγκρίσεων και πληρωμών από τους φορείς του δημοσίου. Είναι αναγκαίες λοιπόν οι διορθωτικές κινήσεις. 
Ο κ. Φιλιώτης σημείωσε ότι η επένδυση στον τομέα των κλινικών μελετών  αγγίζει μόνο τα 100 εκατ. ευρώ  ετησίως, όταν η διεθνής φαρμακοβιομηχανία επενδύει στην Ευρώπη περίπου 35 δισ. ευρώ.  
Την ίδια στιγμή μάλιστα που στο Βέλγιο τον προηγούμενο χρόνο επενδύθηκαν σε έρευνα 2 δισ. ευρώ και μάλιστα από αυτή τη διαδικασία καλύπτεται το συνολικό κόστος των νοσοκομείων στη χώρα. .  
Ο ΣΦΕΕ σε διαρκή επαφή με την Πολιτεία έχει προτείνει τα βασικά βήματα, τα οποία θα μπορούσαν να τριπλασιάσουν τις κλινικές μελέτες μέχρι το 2017.  Δίνοντας έμφαση:
•    στη δημιουργία δομής συντονισμού Κλινικής Έρευνας στο Υπουργείο Υγείας
•    στην επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και
•    στη θέσπιση φορολογικών κινήτρων, ώστε να γίνει η Ελλάδα ανταγωνιστική σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.