Τη δέσμευση της Πολιτείας για τη σύσταση ειδικής Επιτροπής Κλινικών Μελετών ανέφερε από το βήμα του 4ου Clinical Research Conference, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Γ. Μπασκόζος.  Όπως σημείωσε η ανάπτυξη της κλινικής έρευνας στη χώρα μας πρέπει να σταματήσει να αποτελεί ένα θέμα συζήτησης και θα πρέπει να υλοποιηθεί.
Σύμφωνα με το Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας, το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης είναι πως θα διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο τις μνημονιακές συμφωνίες για τις φαρμακευτικές δαπάνες. Αλλά και «πως θα διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών στο φάρμακο και θα διατηρηθεί, θα επιβιώσει και θα αναπτυχθεί η παραγωγική βάση φαρμάκου της χώρας».
 

Σχετικά με την ελληνική βιομηχανία σημείωσε ακόμη πως θα πρέπει να γίνει ένας ανταγωνιστικός πυλώνας στοχεύοντας σε έρευνα και ανάπτυξη, μέσα από την παραγωγή καινοτόμων φαρμάκων και biosimilars
Ο κ. Μπασκόζος ανέφερε ακόμη ότι «Θα αποτελέσει προτεραιότητα μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση η ανάπτυξη των κλινικών μελετών. Έχουμε τεχνογνωσία, νέους επιστήμονες, μπορούμε να έχουμε προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας», και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του ΕΟΦ, αλλά και κάλυψης του ελλείμματος των πιστοποιημένων εργαστηρίων.
 

«Θα μπορούσαμε να πάμε και σε πρώιμα στάδια μελέτης, πέραν της 4ης, όπως δηλαδή στην 3η, τη 2η γιατί όχι και στην 1η», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Με στόχο την αφαίρεση όλων των εμποδίων, ο κ. Μπασκόζος δεσμεύθηκε για τη σύσταση Επιτροπής ειδημόνων στο Υπουργείο Υγείας και υπό τη Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας. «Αυτή η επιτροπή θα αποτελεί το think tank για την κλινική έρευνα», είπε.