Επίσημα νόμο του κράτους αποτελεί πλέον η σταδιακή κατάργηση της προστασίας από τις επόμενες ανατιμολογήσεις των off patent και γενόσημων φαρμάκα, που είχαν τιμές κάτων των 12 ευρώ και των 7,8 ευρώ, αντίστοιχα, μετά και τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της σχετικής Υπουργικής Απόφασης του Ανδρέα Ξανθού. Με την απόφαση αυτή ουσιαστικά τίθεται σε ισχύ, κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ Κυβέρνησης και Θεσμών, η διαδικασία η οποία ήδη είχε ανακοινωθεί και πρόκειται να υλοποιηθεί στις ανατιμολογήσεις οι οποίες θα γίνουν την επόμενη διετία. Με την κατάργηση αυτή τα ελληνικά παραγόμενα φάρμακα θα υποστούν δραματικές μειώσεις, προκαλώντας συνέπειες στην ομαλή λειτουργία της αγοράς, όπως έχουν επισημάνει οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, όπως προβλέπει η συμφωνία που θα οδηγήσει και στην εκταμίευση των 2+1 υποδόσεων της βοήθειας των δανειστών, στα επόμενα 4 δελτία τιμών, τα οποία θα εκδοθούν μέσα στο 2016-2017, τα «μαξιλάρια» που είχαν τεθεί ως ανάχωμα στις μειώσεις τιμών θα  περιοριστούν, έως ότου καταλήξουν στο 1 ευρώ. Συγκεκριμένα, η Υπουργική Απόφαση με τίτλο “Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων” περιλαμβάνει και τα παρακάτω :
Σύμφωνα με την υπουργική η οποία υπογράφηκε στις 20 Νοεμβρίου προβλέπεται:  
“Με σκοπό την προώθηση της χρήσης λιγότερο δαπανηρών θεραπειών και την προστασία της δημόσιας υγείας, και με σκοπό να μην υπονομεύεται η επάρκεια των εν λόγω προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, οι μειώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα φαρμακευτικά προϊόντα αναφοράς χωρίς προστασία με λιανική τιμή άνω των 12 ευρώ και στα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,40 ευρώ ή λιανική τιμή άνω των 12 ευρώ και μέχρι αυτό το όριο. Από 1ης Ιανουαρίου 2016 θα εφαρμόζεται για τα φαρμακευτικά προϊόντα με λιανική τιμή πάνω από 9 ευρώ και τα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,30 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου 2016 θα εφαρμόζεται για τα φάρμακα με τιμή λιανικής πώλησης άνω των 7 ευρώ και τα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,25 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου του 2017 θα εφαρμόζεται σε φάρμακα με τιμή λιανικής πώλησης άνω του 4,5 ευρώ και φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0.15 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου 2017 θα εφαρμόζεται σε φάρμακα με τιμή λιανικής πώλησης άνω του 1 ευρώ και φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0.02 ευρώ”.

Για τα γενόσημα επίσης σημειώνεται: 
“Με σκοπό την προώθηση της χρήσης λιγότερο δαπανηρών θεραπειών και την προστασία της δημόσιας υγείας, και με σκοπό να μην υπονομεύεται η επάρκεια των εν λόγω προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, οι μειώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα γενόσημα φάρμακα με λιανική τιμή άνω των 7,8 ευρώ και στα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,26 ευρώ και μέχρι αυτό το όριο. Από 1ης Ιανουαρίου 2016 εφαρμόζεται για τα φάρμακα με τιμή λιανικής πώλησης άνω των 5,5 ευρώ και φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,20 ευρώ. Από την 1 Ιουλίου 2016 εφαρμόζεται στα φαρμακευτικά προϊόντα με λιανική τιμή άνω των 4 ευρώ και στα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,15 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 θα ισχύουν για τα φαρμακευτικά προϊόντα με λιανική τιμή άνω του 3 ευρώ και για τα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,10 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου 2017 θα ισχύουν για τα φαρμακευτικά προϊόντα με λιανική τιμή άνω του 1 ευρώ και για τα φαρμακευτικά προϊόντα με κόστος ημερήσιας θεραπείας άνω των 0,02 ευρώ”.