Υιοθέτηση σχεδόν όλων των προτάσεων των δανειστών για τον κλάδο υγείας και φαρμάκου, περιλαμβάνει η πρόταση της Κυβέρνησης προς τους θεσμούς για την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

Χωρίς εκπλήξεις και με μόνο καινούριο στοιχείο την προσθήκη της Επιθεώρησης Κοινωνικής Πρόνοιας, για χρηματοδότηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος τον Ιανουάριο του 2016, η Κυβέρνηση παραδίδει την αγορά φαρμάκου στην ανώνυμη δραστική ουσία χωρίς εξαιρέσεις και προτείνει μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων που κυκλοφορούσαν και πριν το 2012.

Ταυτόχρονα δεν προβλέπεται κανένα αναπτυξιακό μέτρο για τον κλάδο υγείας συνολικά, αντίθετα προχωρεί στη διατήρηση του υφεσιακού μέτρου του clawback.

Αναλυτικά, η ελληνική πρόταση περιλαμβάνει διατήρηση του clawback στις επιχειρήσεις υγείας και το 2016, μείωση των τιμών των γενοσήμων και φαρμάκων εκτός προστασίας πατέντας που κυκλοφορούσαν στην αγορά πριν το 2012, αλλά και διατήρηση των ΜΗΣΥΦΑ στα φαρμακεία και του ΦΠΑ των φαρμάκων στο 6%. Επίσης προβλέπει καθολική εφαρμογή της συνταγογράφησης με δραστική ουσία χωρίς εξαιρέσεις.

Συγκεκριμένα το σχετικό κείμενο αναφέρει τα εξής:
Για την υγειονομική περίθαλψη, ισχύς από 1ης Ιουλίου 2015:
(i) Της αποκατάστασης πλήρους συνταγογράφησης διεθνούς κοινής ονομασίας (INN) χωρίς εξαιρέσεις.
(ii) Μείωση ως πρώτο βήμα της τιμής όλων των πρώην πρωτοτύπων φαρμάκων, τα οποία έχουν χάσει την προστασία πατέντας ("off patent") στο 50% και όλων των γενόσημων φαρμάκων στο 32,5% της τιμής του πρωτότυπου, με την κατάργηση της ρήτρας κεκτημένων δικαιωμάτων για τα φάρμακα που βρίσκονται ήδη στην αγορά το 2012.
(iii) Επανεξέταση και περιορισμός των τιμών των διαγνωστικών εξετάσεων για να διαμορφωθούν οι διαρθρωτικές δαπάνες στους στόχους που προβλέπονται για την "επανάκτηση" (Clawback).
(iv) Πλήρης συλλογή του 2014 Clawback για τις ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά και φαρμακευτικά προϊόντα, και επέκταση της οροφής του 2015 και για τα ανώτατα όρια του "Clawback" του 2016.

Επίσης προβλέπει:

  • Εισαγωγή της Επιθεώρησης Κοινωνικής Πρόνοιας με βάση τους συμφωνηθέντες όρους αναφοράς, με λήψη τεχνικής βοήθειας από την Παγκόσμια Τράπεζα, με στόχο την εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ, που θα μπορεί να βοηθήσει στη χρηματοδότηση φορολογικά ουδέτερης σταδιακής εξάπλωσης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος τον Ιανουάριο του 2016.
  • Στο ΦΠΑ, ένταξη στον υπερμειωμένο συντελεστή του 6% για φαρμακευτικά προϊόντα.
  • Σε ότι αφορά την αγορά προϊόντων, εξαίρεση των ΜΗΣΥΦΑ από την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ που προέβλεπε την απελευθέρωση πώλησής τους και εκτός φαρμακείων.