Στην αντεπίθεση αναμένεται να περάσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες σχετικά με την επιβολή clawback στα νοσοκομειακά φάρμακα,  έχοντας ήδη προγραμματίσει ενέργειες που θα ανακοινωθούν το αργότερο στην αρχή της επόμενης εβδομάδας και μεταξύ αυτών δεν αποκλείεται και η προσφυγή στο ΣτΕ ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άμεση μάλιστα  αναμένεται να είναι η κινητοποίηση των πολυεθνικών εταιρειών οι οποίες είναι μέλη της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιριών του Ελληνο-Aμερικανικού Επιμελητηρίου και του PhRMA Innovation Forum , καθώς όπως διαπιστώνεται και από τις επαφές του ΣΦΕΕ, ο Υπουργός Υγείας δεν φάνηκε διατεθειμένος να διαπραγματευτεί τη συγκεκριμένη διάταξη, η οποία πλέον είναι νόμος του κράτους. Έτσι προκειμένου να πετύχουν τη μη εφαρμογή του μέτρου,  θα χρησιμοποιήσουν κάθε νομική διέξοδο. Σημειώνεται βέβαια πως το μέτρο του clawback στην εξωνοσοκομειακή δαπάνη έχει κριθεί νόμιμο από το ΣτΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λογική της αντίδρασή τους βασίζεται στο γεγονός ότι η επιβολή clawback στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη δεν έχει υιοθετηθεί σε κανένα σύστημα υγείας του κόσμου ως τώρα και αποτελεί «νεωτερισμό πρωτοφανή και επικίνδυνο».  
Στο αιτιολογικό των πολυεθνικών σημειώνεται ότι οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων δεν διαμορφώνονται με βάση τον αριθμό φαρμάκων -που αποτελούν περίπου το 10% του κόστους της νοσοκομειακής περίθαλψης- αλλά με βάση τον αναμενόμενο αριθμό ημερών νοσηλείας ή τον αναμενόμενο αριθμό DRGs  που θα θεραπεύσουν. Στην Ελλάδα το μνημόνιο προβλέπει την καθολική εφαρμογή συστήματος DRGs το 2017. Η εφαρμογή του συστήματος DRGs συνεπάγεται ότι υπάρχει έλεγχος της δαπάνης που αγγίζει ήδη όλα τα κέντρα κόστους. Εφόσον επιβληθεί πέραν των DRGs  και clawback στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, θα υπάρξει αυτόματα διπλός περιορισμός στον προϋπολογισμό των φαρμάκων

Επίσης υποστηρίζουν ότι το clawback συγκαλύπτει την επιβολή ανεξέλεγκτης εισφοράς στις φαρμακευτικές εταιρείες και διαιωνίζει τη νοσοκομειακή σπατάλη. Ειδικότερα σημειώνεται ότι η υπέρβαση του προϋπολογισμού, και επομένως το clawback, μπορεί να καθορισθεί μόνο μέσω υπουργικής απόφασης. Με αυτόν τον τρόπο το ύψος της υπέρβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Υπουργού. Συγκεκριμένα, για να πραγματοποιήσουν παραγγελίες τα νοσοκομεία πρέπει να επισυνάψουν την προηγούμενη έγκριση της δαπάνης (ΑΔΑ) από το Υπουργείο. Συνεπώς, για να υπερβούν τον προϋπολογισμό πρέπει η υπέρβαση να έχει εγκριθεί από τον ίδιο τον Υπουργό. Επιτρέπεται, δηλαδή, στον εκάστοτε Υπουργό να αποφασίσει το ύψος της υπέρβασης και της εισφοράς που θα επιβάλει στις φαρμακευτικές  εταιρείες

Ακόμη, κατά την άποψη των εταιρειών ο υπολογισμός του clawback στο σύνολο των νοσοκομείων δημιουργεί διπλό αντικίνητρο για τα νοσοκομεία να μειώσουν τη σπατάλη, επειδή αφενός κάθε νοσοκομείο θα υπερβαίνει τη δαπάνη επιμερίζοντας την υπέρβαση σε όλα τα νοσοκομεία, αφετέρου τα νοσοκομεία στο σύνολό τους θα υπερβαίνουν την δαπάνη επιρρίπτοντας το βάρος της υπέρβασης στις φαρμακευτικές εταιρείες.
Ακόμη η μεταφορά των φαρμάκων 1Α, από τον ΕΟΠΥΥ στη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταφερθεί η δαπάνη των ιδιωτικών νοσοκομείων, που θα σταματήσουν να παρέχουν εγχύσεις στα δημόσια νοσοκομεία. Μαζί όμως καλείται να μεταφερθεί και η περίθαλψη των ασθενών.  Δεν υπάρχει όμως η κατάλληλη υποδομή στα δημόσια νοσοκομεία τα οποία με δεδομένες τις ελλείψεις προσωπικού και υγειονομικού υλικού θα αδυνατούν να εξυπηρετούν τους ασθενείς αυτούς οι οποίοι σήμερα είναι πολλοί, καθώς μπορούσαν να προμηθευτούν το φάρμακό τους από το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ και να κάνουν την έγχυση στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Τώρα αυτό πλέον δεν είναι δυνατόν. Στο πλαίσιο αυτό οι περιπατητικοί ασθενείς, δηλαδή οι δαπάνες σε μονάδες εγχύσεων ή νοσηλείας ημέρας, θα πρέπει να εξαιρεθούν και να παραμείνουν στον ΕΟΠΥΥ ώστε να είναι εφικτό να συνεχίσει να παρέχεται η υπηρεσία αυτή προς τους ασθενείς.

Οι φαρμακευτικές υποστηρίζουν ότι στην πράξη το μέτρο είναι ανεφάρμοστο και αφού προκαλέσει αναστάτωση στην αγορά, στους ασθενείς, θα πρέπει να καταργηθεί σε διάστημα ολίγων μηνών, έχοντας προκαλέσει σημαντική ζημιά στο σύστημα υγείας.