Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του eHealth Forum 2015, που πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση του Υπουργείου Υγείας και του HL7 Hellas.  «Στόχος του eHealth Forum»,  όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος, που κήρυξε την έναρξη του συνεδρίου μαζί με τον Αλέξανδρο Μπέρλερ πρόεδρο της HL7 Hellas,  «είναι να φέρει κοντά όσος εμπλέκονται με το χώρο της Ηλεκτρονικής Υγείας στη χώρα μας και να αποτελέσει μια βάση διαβούλευσης των τάσεων και των ορθών πολιτικών εφαρμογών και υπηρεσιών στον τομέα της δημόσιας υγείας, η οποία αγκαλιάζει όλους τους φορείς -δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα-, τους επιστημονικούς οργανισμούς και τους επαγγελματίες τόσο στο χώρο της υγείας όσο και στο χώρο της Ιατρικής πληροφορικής», 

Κατά την έναρξη , χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αναστάσιος Τάγαρης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., ο οποίος προσκάλεσε τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στην Ανοιχτή Διαβούλευση για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση που θα πραγματοποιηθεί τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου. Ο Λευτέρης Θηραίος, Γενικός Ιατρός, WHO NCD/PHC Consultant, Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, χαιρέτισε το συνέδριο και εκ μέρους του προέδρου της ΙΕΑ, κ. Κουράκλη και αναφέρθηκε στην πολυετή δράση και συμβολή της εταιρείας για τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, που περιλαμβάνει και τα εργαλεία που προσφέρουν οι εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας στους ιατρούς. Ο Θεόδωρος Βοντετσιάνος, Πνευμονολόγος, Διευθυντής eHealth Unit Νοσοκομείου «Σωτηρία», Συντονιστής Ελληνικού Δικτύου EIP on AHA, κάλεσε τους συνέδρους να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να συμμετέχουν στη συζήτηση για το ελληνικό οικοσύστημα ηλεκτρονικής υγείας. 

Στη συνέχεια, ο καθηγητής Ιωάννης Μαντάς, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Πληροφορικής & Πληροφορικής της Υγείας, χαιρετίζοντας το συνέδριο, αναφέρθηκε στην εκπαιδευτική δράση της εταιρείας, η οποία έχει συμμετάσχει σε πολλά προγράμματα και εισαγάγει την πληροφορική & πληροφορική της υγείας στο περιβάλλον της υγειονομικής περίθαλψης. Ο Γιώργος Κακουλίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ), κατέθεσε τις προτάσεις του συνδέσμου για την προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας, μέσω δράσεων εξωστρέφειας, επικοινωνίας και συνεργειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Κωνσταντίνος Λουράντος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και ο κ. Μιχάλης Βλασταράκος, Πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ο πρώτος αναφέρθηκε στο πρόβλημα των ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην Ευρώπη και στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των φαρμάκων από τον European Medicines Verification Organisation (EMVO), που άρχισε να λειτουργεί πανευρωπαϊκά, το οποίο θα υποστηρίξουν οι φαρμακοποιοί στην Ελλάδα. Ο κ. Βλασταράκος αξιολόγησε θετικά τη λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στη χώρα, τόνισε ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς είναι πλέον διαδεδομένος σε όλο τον κόσμο και πρέπει να αξιοποιηθεί και στην Ελλάδα, όπως όλες οι εφαρμογές ηλεκτρονική υγείας για την καλυτέρευση της υγείας του πληθυσμού και την πρόληψη.

Τέλος, στο συνέδριο απευθύνθηκε ο Δημήτρης Τσουκαλάς, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και ως αρμόδιος για τα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δήλωσε ότι τα έργα αυτά θα δοθούν σύντομα στις διαχειριστικές αρχές, με προτεραιότητα στην υγεία. Στόχος των έργων αυτών –στο πλαίσιο του προγράμματος e-gov now- είναι η διαλειτουργικότητα μεταξύ των μονάδων υγείας, αλλά και η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων για την καλύτερη πρόσβαση των ασθενών στο σύστημα υγείας. Τα έργα ΕΣΠΑ αναμένεται να συμβασιοποιηθούν στις αρχές του 2016, δήλωσε, για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Μπασκόζος

Ο κ.  Μπασκόζος, στην ομιλία του τόνισε ότι η αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων σε επίπεδο εφαρμογών Ιατρικής πληροφορικής, και σε επίπεδο αποτελεσματικότερης διαχείρισης των ανθρωπίνων και υλικοτεχνικών πόρων των συστημάτων φροντίδας υγείας, αναγνωρίζεται ως απαραίτητη, αν και το εγχείρημα αυτό έχει δυσκολίες. 
Αναφέρθηκε στις προσπάθειες και στις επενδύσεις που έχουν γίνει στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας στη χώρα μας, χωρίς να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά και σε όποιες επιτυχημένες προσπάθειες όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ και το Σύστημα Ηλεκτρονικών Δαπανών του ΕΟΠΥΥ, το σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας του Υπουργείου Υγείας, επισημαίνοντας ότι η Ηλεκτρονική Υγεία σε όλες της τις εκφάνσεις έχει τεράστιο δρόμο να διανύσει ώστε να αποφέρει τα αναμενόμενα οφέλη για τον πολίτη, για τις δομές του κράτους, και για την αγορά.

Τόνισε ακόμη  τις κατευθύνσεις στις οποίες θα κινηθεί το τομέας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας και το όραμα του Υπουργείου για μια υγιή και εξωστρεφή πολιτική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας. Σε αυτό περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση ενός τεχνολογικού περιβάλλοντος το οποίο θα προκύπτει ως μια συνεργατική προσπάθεια με κύριο γνώμονα την μεγιστοποίηση της προσφοράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
Κλείνοντας ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ότι «Το Υπουργείο θα αναλάβει το ρόλο του συντονιστή, όχι στο πλαίσιο αποσπασματικών έργων, αλλά με τη μορφή ενός κεντρικού ρυθμιστή κανόνων, και πλαισίων διαμόρφωσης κριτηρίων ποιότητας και αναπτυξιακής επάρκειας φορέων οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν αυτές τις δράσεις».