Η υπερθερμία είναι μία μέθοδος που εφαρμόζεται, πλέον, με επιτυχία και στην Ελλάδα - τα τρία τελευταία χρόνια - με ουσιαστικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της μεγάλης μάστιγας του καρκίνου.

Τα στοιχεία

.Η  υπερθερμία είναι η αύξηση της θερμοκρασίας όλης της περιοχής, στην οποία εφαρμόζεται (καρκίνος και κοντινοί υγιείς ιστοί ) ενώ η ογκοθερμία, η επαναστατική νέα τεχνολογία θερμοθεραπείας, προκαλεί εκλεκτική αύξηση της θερμοκρασίας του καρκινικού όγκου, με ελάχιστη διάχυση στους γύρω υγιείς ιστούς.

.Χρησιμοποιείται πάντα συμπληρωματικά και παράλληλα με άλλες μεθόδους εναντίον του καρκίνου, όπως την Χημειοθεραπεία, την Ακτινοθεραπεία,(τη δράση των οποίων ενισχύει), αλλά και τη Χειρουργική.

.Διακρίνεται: α) σε επιφανειακή, για  περιστατικά καρκινικών όγκων που βρίσκονται σε βάθος μέχρι 3-4 εκατοστών και β) εν τω βάθει υπερθερμία, για την αντιμετώπιση καρκινικών όγκων σε βάθος μεγαλύτερο των 3 εκατοστών. Η πρώτη εφαρμόζεται από το 2012 σε δύο  νοσοκομεία (Αρεταίειο και Αττικό). Η δεύτερη μόνο σε δύο ιδιωτικά θεραπευτικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

.Είναι καρκινοκτόνος, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει  την γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς.

.Είναι  απλή στην εφαρμογής της, ανώδυνη, δεν προκαλεί ταλαιπωρία και  παρενέργειες.

.Δεν χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία και άρα είναι ασφαλής για ασθενείς, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και περιβάλλον.

.Κλινικές μελέτες αποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός  της υπερθερμίας με την ακτινοθεραπεία  ή τη χημειοθεραπεία πολλαπλασιάζει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

.Με ομόφωνη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας της Ελλάδος (ΚΕΣΥ) στις 6/9/2011, η υπερθερμία αναγνωρίστηκε ως ιατρική πράξη, εντάχθηκε στην ειδικότητα της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και σημειώθηκε ότι δρα μέσω υπερθέρμανσης των νοσούντων ιστών (χωρίς, δηλαδή, να εκπέμπεται βλαβερή ακτινοβολία).

Την παρουσίαση έκαναν:

Βασίλειος Κουλουλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπερθερμικής Ογκολογίας (ΕΕΟΥ).
Νικόλαος Ουζούνογλου, καθηγητής Κυματικής (Ε.Μ.Π.), Αντιπρόεδρος ΕΕΥΟ.
Δρ Αλφρεντ Μπάριτς, Χειρουργός-Ογκολόγος, Πρόεδρος της  Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕΥΟ.
Δρ Αίας-Θεόδωρος Παπασταύρου, Χειρουργός ΩΡΛ, Ειδ. Γραμματέας ΕΕΥΟ.
Δρ Χρήστος Αντύπας, Φυσικός Ιατρικής, πρόεδρος της Ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΦΙΕ).

 

INFO: ΕΕΟΥ (Ελληνική Εταιρία Ογκολογικής Υπερθερμίας), http://yperthermia.eu/