Διήμερο συνέδριο στις Βρυξέλλες με περίπου 200 συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη συνδιοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF), με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία, στις 7- 8 Δεκεμβρίου. 
Το συνέδριο επικεντρώθηκε στην πρόσβαση εκπαίδευσης που έχουν τα παιδιά και οι νέοι με αναπηρία, ως βασικός παράγοντας για τη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Στο συνέδριο συμμετείχαν νέοι με αναπηρία, γονείς παιδιών με αναπηρία, εκπρόσωποι οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία, εκπρόσωποι κυβερνήσεων και ακαδημαϊκοί.
 
Στην έναρξη των εργασιών το λόγο πήρε ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. και του EDF Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος μίλησε για την ιδρυματοποίηση των παιδιών και των νέων με αναπηρία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ κάλεσε την ΕΕ να μην ξοδεύει τα κεφάλαιά της για τα ιδρύματα, αλλά για τη ζωή στην κοινότητα: «Στις χώρες μας υπάρχουν εκατοντάδες και εκατοντάδες παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους και αντιμετωπίζουν καθημερινά τις καταχρήσεις και τη βία στο ιδρύματα. Ειδικότερα, τα παιδιά των εθνικών μειονοτήτων και των παιδιών με αναπηρία εκπροσωπούνται δυσανάλογα σε ιδρύματα. Υπάρχουν ακόμη χώρες που απαγορεύουν την ιδρυματοποίηση των παιδιών κάτω από μια ορισμένη ηλικία, αλλά επιτρέπει εξαιρέσεις για τα παιδιά με αναπηρία  Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την αποϊδρυματοποίηση των κρατών μελών με την αναστολή, την ανάκληση και την ανάκτηση κεφαλαίων, εάν η υποχρέωσή τους να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα παραβιάζονται. Τα κονδύλια της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αυστηρά για την ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία στις τοπικές κοινότητες και όχι για τα ιδρύματα».
 
Ο Πρόεδρος του EDF κάλεσε επίσης την ΕΕ να υιοθετήσει την πολυαναμενόμενη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση που θα προστατεύει τα άτομα με αναπηρία, και τα παιδιά, από τις διακρίσεις, καθώς και να κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τα κορίτσια με αναπηρία ως θύματα βίας λόγω φύλου στα σπίτια τους.
 
Η ΕΕ έθεσε ένα πολύ καλό παράδειγμα επικυρώνοντας τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD), ενώ φέτος το έργο της σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία εξετάστηκε από την επιτροπή για τη Σύμβαση. Στις συστάσεις της, η επιτροπή για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε την ΕΕ να ενσωματώσει την προοπτική και τις ανάγκες των παιδιών με αναπηρία στην ατζέντα της επερχόμενης ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού.
 
Η επόμενη χρονιά θα είναι τα 10 χρόνια από την υιοθέτηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, και για αυτό το λόγο ο κ. Βαρδακαστάνης πρότεινε να αφιερωθεί η επόμενη Ευρωπαϊκή Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία στη Σύμβαση του ΟΗΕ: «Μπορούμε να πούμε ότι η Σύμβαση είναι ένα παιδί δέκα χρονών με πολύ καλές ιδέες για το πώς το μέλλον θα πρέπει να μοιάζει. Ένα μέλλον σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα, χωρίς διακρίσεις, όπου τα άτομα με αναπηρία μπορούν να είναι πρωταγωνιστές της δικής τους ζωής. Ας συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι φιλόδοξο, αλλά δεν είναι αδύνατο».
 
Η Rosangela Berman Bieler από τη UNICEF παρουσίασε κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ιδρυματοποίηση των παιδιών με αναπηρία, λέγοντας ότι τα παιδιά με αναπηρία σε νεαρή ηλικία είναι μέχρι και 17 φορές πιο πιθανό να ζουν σε ένα ίδρυμα από τους συνομηλίκους τους χωρίς αναπηρία: «Ο κίνδυνος της βίας, της παραμέλησης και της κακοποίησης σε ιδρύματα και ορφανοτροφεία είναι πολύ υψηλότερος από ό, τι όταν ζουν στο σπίτι ή σε μια κοινότητα», είπε τονίζοντας ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν τις οικογένειες και να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην κοινότητα, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας».
 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA), παρουσίασε τη νέα του έκθεση σχετικά με τη βία κατά των παιδιών με αναπηρία, τονίζοντας το πρόβλημα που προκύπτει από την έλλειψη των δεδομένων και της έρευνας για το θέμα αυτό. «Τα παιδιά με αναπηρία έχουν 4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης σε σχέση με τους συνομηλίκους τους χωρίς αναπηρία, ενώ τα παιδιά με νοητική και ψυχοκοινωνική αναπηρία αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο βίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαγορεύσουν την ιδρυματοποίηση των παιδιών με αναπηρία και θα πρέπει να επικεντρωθούν στην παροχή στήριξης της οικογένειας».
 
Βραβείο στην πιο προσβάσιμη ευρωπαϊκή πόλη για το 2016
 
Την 2η ημέρα του συνεδρίου, η Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Εργασία Marianne Thyssen, και ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. και του EDF Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ανακοίνωσαν τους νικητές του βραβείου για την Προσβάσιμη πόλη για το 2016. Αυτό το πανευρωπαϊκό βραβείο επιβραβεύει τις πόλεις για τις προσπάθειές τους να γίνουν προσβάσιμες σε όλους. Φιναλίστ ήταν: το Kaposvár (Ουγγαρία), το Μιλάνο (Ιταλία), η Τουλούζ (Γαλλία), η Βάασα (Φινλανδία) και το Βισμπάντεν (Γερμανία).
 
Νικητής για το 2016 είναι το Μιλάνο (Ιταλία).