Η Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση (ΠΑΥ) είναι μια χρόνια, απειλητική για τη ζωή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αυξημένη πίεση στις αρτηρίες ανάμεσα στην καρδιά και τους πνεύμονες. Τα συμπτώματα της ΠΑΥ δεν είναι ειδικά, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια, και μπορεί να θυμίζουν ή να αποδοθούν εσφαλμένα σε άλλες παθήσεις ή παθολογικές καταστάσεις. Αυτή είναι και η κύρια αιτία που η διάγνωση της ΠΑΥ μπορεί να καθυστερήσει μέχρι και 2 χρόνια από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Επίσης παρά τις διαθέσιμες θεραπείες, η ΠΑΥ εξακολουθεί να είναι μια νόσος με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα.

Για τον λόγο αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη η συνεργασία των γιατρών με Κέντρα, που εξειδικεύονται στη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με ΠΑΥ.

H τελευταία και πιο καινοτόμος θεραπεία για την Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση είναι η μακιτεντάνη. Ένας νέος, διπλός ανταγωνιστής των υποδοχέων της ενδοθηλίνης, που ενδείκνυται είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με άλλο φάρμακο, για τη μακροχρόνια θεραπεία της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης σε ενήλικες ασθενείς, σε λειτουργικό στάδιο II έως III. Η αποτελεσματικότητα της μακιτεντάνης αποτελεί σημαντική κλινική πρόοδο στη θεραπεία της ΠΑΥ, αφού μπορεί αποδεδειγμένα να ασκήσει θετική επίδραση στο σχετιζόμενο με την ΠΑΥ σύνθετο καταληκτικό σημείο της νοσηρότητας / θνητότητας και στις νοσηλείες, βελτιώνοντας τις μακροχρόνιες κλινικές εκβάσεις της νόσου.

Η μακιτεντάνη μείωσε τον κίνδυνο συμβάματος νοσηρότητας και θνητότητας κατά 45%, στη μελέτη Seraphin, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος και διάρκεια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη σε ασθενείς με ΠΑΥ που περιέλαβε ένα σαφώς καθορισμένο πρωταρχικό καταληκτικό σημείο νοσηρότητας/θνητότητας. Μάλιστα, η μακιτεντάνη βραβεύθηκε ως το «Καλύτερο Ορφανό Φάρμακο για σπάνια πάθηση» στα τελευταία Prix Galien Greece 2015.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στη θεραπεία των ασθενών με Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση πρόκειται να παρουσιαστούν στο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Βελτιώνοντας τις μακροχρόνιες κλινικές εκβάσεις στην Πνευμονική Αρτηριακής Υπέρτασης: βαδίζοντας στο μέλλον», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και απευθύνεται αποκλειστικά σε Επιστήμονες Υγείας.

Το Επιστημονικό Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Πνευμονικής Υπέρτασης και διοργανώνεται από τη φαρμακευτική εταιρεία βιοτεχνολογίας Actelion. Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά σε επιστήμονες υγείας και θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η παρακολούθηση της Επιστημονικής Εκδήλωσης είναι δωρεάν.