Μπορεί η αύξηση της χρήσης γενοσήμων στη χώρα μας να αγγίζει μόλις το 3% την τελευταία διετία, στέφοντας τα μέτρα χρήσης γενοσήμων με απόλυτη ... αποτυχία, όμως νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας δείχνει ότι υπάρχουν διαφορετικά αποτελέσματα σε επιμέρους θεραπευτικές κατηγορίες, όπως τα αντικαρκινικά φάρμακα που παίρνουν μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο από το μισό!

Η μελέτη, υπογράφεται από τους καθηγητές Κοινωνικής Ιατρικής και Επιδημιολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας Χρήστο Ζηλίδη και Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Νίκο Πολύζο, με τη συνεργασία των στελεχών του ΕΟΠΥΥ κ.κ. Χαράς Κανή και Χρυσ. Μενεγάκη και σκοπό είχε τη μελέτη της χρήσης γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία στην Ελλάδα, τα έτη 2013-2014 και των μεταβολών που προέκυψαν από τα μέτρα που θεσμοθετήθηκαν για την προώθηση των γενοσήμων.

Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων, χρησιμοποιήθηκε το σύνολο των συνταγών που εκτελέσθηκαν στον ΕΟΠΥΥ τα έτη 2013 και 2014, σε ποσότητες και αξία, με διάκριση σε πρωτότυπα, γενόσημα και off patent.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, το 2014, στο σύνολο των φαρμάκων, το 31,6% αφορούσε πρωτοτυπα, 48,2% off patent και 20,2% γενόσημα. Σε σύγκριση με το 2013, διαπιστώθηκε μείωση των πρωτοτύπων κατα΄5 ποσοστιαίες μονάδες και αύξηση των γενοσήμων κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε αξίες, το ποσοστό των πρωτοτύπων έφτανε το 49,1% των off patent σε 31,9% και των γενοσήμων σε 19%.

Η μέση αξία ανά συσκευασία, το 2014 ήταν 20 ευρώ/τεμάχιο για τα πρωτότυπα, 12,2 ευρώ/τεμάχιο στα γενόσημα και 8,5 ευρώ/τεμ. στα off patent.

Τα υψηλότερα ποσοστά γενοσήμων παρατηρούνται στις θεραπευτικές κατηγορίες που αφορούν τον καρκίνο (αντινεοπλασματικά 55,2%), τη χοληστερίνη (υπολιπιδαιμικά 43,4%) και φάρμακα του πεπτικού 33,3%.

Σε βιταμίνες, δερματολογικά φάρμακα, φάρμακα του ουροποιητικού συστήματος και αντιβιοτικά τα γενόσημα παίρνουν μερίδιο αγοράς που κυμαίνεται από 25-30%, ενώ ποσοστά μεταξύ 16-18% παίρνουν οι αποκλειστές, φάρμακα του αίματος και του αναπνευστικού.

Δεν προτιμώνται γενόσημα σε εμβόλια και ορούς, στα αντιυπερτασικά - διουρητικά το ποσοστό τους περιορίζεται στο 3,2% μόλις, ενώ αντίστοιχα χαμηλά βρίσκονται τα διαγνωστικά με 4,6% της αγοράς και τα αντιδιαβητικά με 7,4%.

Σε σχέση με το 2013, παρατηρείται αύξηση των γενοσήμων κατά 12% στις βιταμίνες, 7% στα δερματολογικά και τα φάρμακα του αναπνευστικού, 6% στα καρδιολογικά και ενδοκρινικά και 5% στα υπολιπιδαιμικά και αντίθετα, μείωση κατά 18% στα αντινεοπλασματικά.