Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ είχε σήμερα, Παρασκευή 11/12/2015 ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης.  

Ο Αναπληρωτής Υπουργός διαβεβαίωσε ότι η πολιτική ηγεσία έχει ήδη καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες  προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εργαζόμενων. 

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το θέμα της αποζημίωσης υπερωριών- εξαιρεσίμων - νυχτερινών, έχει ήδη ρυθμιστεί με τροπολογία του Υπουργείου Υγείας στην παράγραφο 7 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’) στην οποία αναφέρεται ότι τα έσοδα που καταβάλλονται από τον ΕΟΠΥΥ διατίθενται συμπληρωματικά για την αποζημίωση εφημεριών, υπερωριών, εξαιρέσιμων και νυχτερινών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Επιπροσθέτως, ο κ. Πολάκης διαβεβαίωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β. ότι σε νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί μέχρι τα Χριστούγεννα από το ελληνικό Κοινοβούλιο περιέχονται διατάξεις του Υπουργείου Υγείας που ρυθμίζουν και ζητήματα του Ε.Κ.Α.Β. 

Συγκεκριμένα ρυθμίζονται τα εξής:
-    Επαναφορά της χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης για το προσωπικό του ΕΚΑΒ, που εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία με ειδικά αεροπορικά μέσα. 
-    Εξαιρούνται από τις περικοπές οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).
-    Από τη ρύθμιση του ν.4336/2015 εξαιρείται, για το έτος 2016, η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους  διασώστες και στα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.
-    Τέλος ρυθμίζεται στις διατάξεις του ίδιου νομοσχεδίου η ασφάλιση του προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. και εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του ν.4336/2015 οι παροχές που αφορούν την ασφάλιση του προσωπικού του ΕΚΑΒ.