Δωρεά ύψους 1.000.000 ευρώ ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την υποστήριξη αριθμού μη κερδοσκοπικών οργανισμών (ΜΚΟ) που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα Ελλάδας, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τον οργανισμό Lifeguards Hellas, για την αντιμετώπιση των συσσωρευόμενων ανθρωπιστικών επιπτώσεων της αυξανόμενης προσέλευσης προσφύγων.

Η νέα αυτή δωρεά του Ιδρύματος παρέχει, επίσης, ζωτικής σημασίας υποστήριξη στον αυξανόμενο αριθμό οργανισμών και εθελοντών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, βοηθώντας στην καταπολέμηση της κρίσης.

Μέσω της συγκεκριμένης δωρεάς, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα συνεισφέρει, επίσης, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ένταξη και τη Μετανάστευση (European Program for Integration and Migration - EPIM) και συγκεκριμένα, στο ειδικό ταμείο για την ένταξη των Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του για την προστασία των παιδιών σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες.  Η συνεισφορά του Ιδρύματος έχει ως στόχο να συμβάλει στη διαμόρφωση και την προώθηση του πανευρωπαϊκού προγράμματος στην Ελλάδα.

Η νέα έκτακτη δωρεά αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης δωρεάς, ύψους €750.000 προς τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα Ελλάδας και τη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης (IRC), η οποία εγκρίθηκε από το ΔΣ του Ιδρύματος στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2015.