Ολοένα και λιγότερα είναι τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στα Δελτία Τιμών Φαρμάκων ύστερα από τις γενικές ανακοστολογήσεις, δίνοντας το στίγμα των αποσύρσεων σκευασμάτων, από τις τιμές που καθώς μειώνονται γίνονται ασύμφορες να κυκλοφορούν στην αγορά.

Το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων αναρτήθηκε τελικά στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας το βράδυ της Δευτέρας 14 Δεκεμβρίου με στόχο να ισχύσει από ... του χρόνου, αφού οι νέες τιμές θα ισχύσουν για τα φαρμακεία μετά από 45 ημέρες.

Στο μεταξύ, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, έχει όλο το χρόνο μπροστά της, να προχωρήσει σε όσες ορθές επαναλήψεις θέλει, μέχρι να "πετύχει" τη διόρθωση των λαθών που υπάρχουν όχι μόνο σε αυτό, αλλά και στα δύο προηγούμενα που επίσης χρειάζονται διόρθωση.

Συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων χαρακτηρίζεται από τρεις παραμέτρους:
1. Τα λάθη που έχουν παρατηρηθεί από τον ΕΟΦ και σχετίζονται με το σύστημα επαλήθευσης των τιμών, 
2. Ο χρόνος εφαρμογής του και
3. Ο αριθμός των σκευασμάτων που περιλαμβάνει.

Τα λάθη
Η επεξεργασία των τιμών στον ΕΟΦ, αλλά και στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου, φαίνεται πως δεν ήταν αρκετή για να εκδοθεί το πολυσυζητημένο δελτίο χωρίς λάθη και αυτή τη φορά.

Αιτία είναι το σύστημα επαλήθευσης που χρησιμοποιείται για την εξεύρεση της τιμής που ίσχυε μέχρι στην απώλεια της πατέντας και την κυκλοφορία του πρώτου γενοσήμου. Για την εξεύρεση αυτής της τιμής που αποτελεί τη βάση για τη μείωση των πρωτοτύπων στο 50% της αρχικής τιμής τους όταν έχασαν την πατέντα, και των γενοσήμων τους στο 65% της νέας τιμής, χρειάζεται η σύγκριση πολλαπλών αρχείων που αφορούν πωλήσεις, τιμές εξωτερικού, διαφορετικές ημερομηνίες, σύγκριση με τα στοιχεία που καταθέτουν οι εταιρίες, αναγωγές στους χρόνους των αρχείων του ΕΟΦ κλπ.

Ένα λάθος σε ένα πρωτότυπο, συμπαρασύρει τη λάθος κοστολόγηση και στα γενόσημά του, πολλαπλασιάζοντάς το κατά τον αριθμό των γενοσήμων που ήδη κυκλοφορούν.

Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και λάθη που έχουν προκύψει από τη λάθος "εισαγωγή" φαρμάκων στο λάθος δελτίο, δηλαδή ένα φάρμακο έπρεπε να βρίσκεται η λίστα με τα νέα πρωτότυπα και βρέθηκε στη λίστα με τα νέα γενόσημα και ανάποδα.

Η πίεση όμως του χρόνου για την έκδοση του Δελτίου, τόσο με τα νέα προϊόντα, όσο και με τις νέες μειώσεις τιμών της γενικής ανακοστολόγησης, δεν έδωσε το χρόνο στον ΕΟΦ για να ελέγξει τις τιμές για μια ακόμη φορά, με αποτέλεσμα τώρα, να αναμένονται οι παρατηρήσεις της φαρμακευτικής βιομηχανίας, προκειμένου να προχωρήσουν στις διορθώσεις μία-μία και να ακολουθήσει ορθή επανακοινοποίηση των τριών τελευταίων δελτίων που αναρτήθηκαν από το Σάββατο μέχρι σήμερα.

Ο χρόνος εφαρμογής
Το αίτημα των φαρμακοποιών για διάθεση των φαρμάκων σε 45 ημέρες φαίνεται πως τηρήθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, όμως αυτό που δεν τηρήθηκε ήταν ο χρόνος μείωσης των αποθεμάτων, στις φαρμακαποθήκες.

Σε χθεσινή απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λογίζεται ως λάθος το χρονικό περιθώριο ενός μηνός που είχε δώσει ο υπηρεσιακός υπουργός Υγείας Θάνος Δημόπουλος και μειώνεται ο χρόνος διάθεσης των αποθεμάτων του χονδρεμπορίου (φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμοί) σε 20 ημέρες.

Συγκεκριμένα, η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με ημερομηνία 11/12/2015, αναφέρει: "2. Στην με αριθμό πρωτοκόλλου Γ5(α)/οικ.69976/ 8−9−2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1958/Β/11−9−2015, στην παράγραφο 7, του άρθρου 13 διορθώνεται το εσφαλμένο: «30 ημερών για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς και 45 ημερών για τα φαρμακεία», στο ορθό: «20 ημερών για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς και 45 ημερών για τα φαρμακεία»".

Ο αριθμός των φαρμάκων
Όπως όλα δείχνουν οι αποσύρσεις σκευασμάτων "καλά κρατούν", αφού ο αριθμός των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στη γενική ανακοστολόγηση, ολοένα και μικραίνει.

Στην πρώτη ανακοστολόγηση που δημοσίευσε ο ΕΟΦ για διαβούλευση, τα σκευάσματα ήταν 9433. Μια εβδομάδα αργότερα και ύστερα από σειρά διορθώσεων, τα σκευάσματα περιορίστηκαν σε 9.419, ενώ σήμερα περιλαμβάνονται 9.370 κωδικοί, με αποτέλεσμα ήδη να έχουν αποσυρθεί από το Δελτίο Τιμών 63 σκευάσματα.

Οι φαρμακευτικές κάνουν πράξη τις διαμαρτυρίες τους και ξεκινούν σιγά - σιγά την απόσυρση σκευασμάτων για τα οποία δεν έχουν εμπορικό ενδιαφέρον, αφήνοντας όμως έτσι πεδίο αντικατάστασής τους από νεώτερες και πολύ ακριβότερες θεραπείες, που τελικά επιβαρύνουν περισσότερο τα νοικοκυριά και τα ασφαλιστικά ταμεία.