Σύμβαση για την προμήθεια 39 ασθενοφόρων οχημάτων σε τέσσερις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) υπέγραψε σήμερα ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Κώστας Καρακατσιανόπουλος.

Βάσει της σύμβασης, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα εφοδιαστεί με 14 οχήματα, η ΥΠΕ Ν. Αιγαίου με 8 οχήματα, Ηπείρου με 11 οχήματα και Ιονίων Νήσων με 6 οχήματα. Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στα 2.333.740 ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ, πολύ σύντομα αναμένεται η υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας για ακόμα 51 οχήματα τα οποία θα κατανεμηθούν στις Περιφέρειες: Κρήτης (25 οχήματα), Δυτικής Μακεδονίας (14 οχήματα), Β. Αιγαίου (2 οχήματα) και Πελοποννήσου (10 οχήματα), με υπολειπόμενο κόστος προμήθειας τα 3.051.814 ευρώ.

Η διοίκηση του Κέντρου αποφάσισε την προμήθεια των οχημάτων μέσω των περιφερειών ύστερα από τις αλλεπάλληλες καταγγελίες μεταξύ των εταιριών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.

Σ΄ ότι αφορά την προμήθεια των 96 υπόλοιπων οχημάτων για τις λοιπές πέντε Περιφέρειες, δηλ. Αττικής (30 οχήματα και 15 Κινητές Μονάδες), Κεντρικής Μακεδονίας (9 οχήματα και 4 Κινητές Μονάδες), Θεσσαλίας (13 οχήματα) και Στερεάς Ελλάδας (10 οχήματα), ήδη έχει εξασφαλιστεί η ένταξη της προμήθειας στο επόμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 και με την έναρξη του Προγράμματος, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σε σχετική ανακοίνωση, επισημαίνεται επίσης, "ότι το ΕΚΑΒ στα πλαίσια των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, διακήρυξε δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας Ασθενοφόρων οχημάτων, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρτημάτων του. Ο διαγωνισμός αφορούσε σε 167 Ασθενοφόρα Επειγόντων και 19 Κινητών Μονάδων ύψους 13.590.000 ευρώ.

Μετά από διαδοχικές, συνεχείς προσφυγές και καταγγελίες μεταξύ των εταιρειών που συμμετείχαν, η Διοίκηση του ΕΚΑΒ - προκειμένου να διασφαλιστούν οι ανάγκες για άμεση αναβάθμιση της επείγουσας προνοσοκομειακής περίθαλψης, αλλά και του δημοσίου συμφέροντος, αποφάσισε την προμήθεια των 90 Ασθενοφόρων μέσω οκτώ από τις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας. Η Σύμβαση για τα 39 πρώτα ασθενοφόρα υπεγράφη σήμερα ενώ η διαδικασία προμήθειας των υπολοίπων 51 περιγράφεται παραπάνω".