Στον ΕΟΠΥΥ πέφτει ο "κλήρος" για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που διέρχεται η χώρα, καθώς ο Οργανισμός αναλαμβάνει το κόστος των 100 εκ. ευρώ περίπου για την κάλυψη των ανασφάλιστων και λοιπών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, προσφύγων και μεταναστών που διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα κλπ.

Η νοσηλευτική τους περίθαλψη ανατίθεται στα νοσοκομεία της χώρας και τις λοιπές δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδας, αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας.

Η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, ενώ τα φάρμακα υψηλού κόστους χορηγούνται μόνο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ.

Προϋπόθεση για δωρεάν περίθαλψη των ανασφαλίστων είναι η κατοχή αριθμού ΑΜΚΑ, εκτός από ανηλίκους έως 18 ετών, εγκυμονούσες, φιλοξενούμενους σε στέγες αυτόνομης ή υποστηριζόμενης διαβίωσης, μονάδες ψυχικής υγείας, φυλακισμένοι, ανάπηρους με ποσοστό πάνω από 67%, ασθενείς χρονίων ή ανίατων ή σπάνιων νοσημάτων, δικαιούχους και αιτούντες διεθνούς προστασίας, θύματα εγκλημάτων υπό προστασία.

Τα παραπάνω προβλέπει μεταξύ άλλων για τον τομέα υγείας, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και αφορά την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου.

Το νομοσχέδιο, προβλέπει ακόμη τη στήριξη του ΕΣΥ με ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό, την παροχή κινήτρων στους γιατρούς για τη στελέχωση των νησιωτικών και άγονων περιοχών, ρυθμίζει θέματα του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΣΥ, καθώς και θέματα κινητικότητας νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, θέματα διοίκησης των νοσοκομείων, συγκροτεί υπηρεσιακό συμβούλιο στον ΕΟΠΥΥ, δημιουργείται μητρώο ιδιωτικών οχημάτων στο ΕΚΑΒ και χορηγείται και πάλι η ειδική αποζημίωση στα πληρώματα και τους νοσηλευτές του Κέντρου όταν εκτελούν υπηρεσία με αεροπορικά μέσα (δαπάνη 4,2 εκ. ευρώ), προβλέπεται η χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, εισάγονται ελεγκτικοί μηχανισμοί στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ενώ παραπέμπονται σε υπουργική απόφαση οι όροι διασύνδεσης των ιδιωτικών κλινικών με τον ΕΟΜ και τις μονάδες εφαρμογής ιστών και κυττάρων, καθιερώνεται λίστα χειρουργείου με προδιαγραφές, ώστε να αξιολογείται η σοβαρότητα της νόσου για την ασφάλεια του ασθενή, συγκροτείται επιτροπή ελέγχου προστασίας για τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας, ενώ συγκροτούνται και αντίστοιχα γραφεία στα νοσοκομεία, δημιουργούνται δύο νέοι θεσμοί αυτοί των διαμεσολαβητών υγείας και των συντονιστών υπηρεσιών υγείας για την αρωγή ευπαθών ομάδων πληθυσμού κατά την περίθαλψη τους από το σύστημα υγείας, ιδρύεται το νοσοκομείο Θήρας και καταργείται το κέντρο Υγείας Σαντορίνης, καταργείται το rebate σε μη κερδοσκοπικούς φορείς προνοιακού χαρακτήρα, όπως στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρία.

Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά τη στελέχωση του ΕΣΥ με γιατρούς, οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο αφορούν:
- την κάλυψη των κενών που δημιουργούνται από συνταξιοδοτήσεις με την προκήρυξη της θέσης έξι μήνες πριν την αποχώρηση, 
- την λειτουργία συμβουλίων κρίσεων για προσλήψεις στα νοσοκομεία, 
- την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στο ΙΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ, για την χορήγηση βαθμού στο ΕΣΥ, και τη μισθολογική εξομοίωση εφόσον πρόκειται για γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
- την αναγνώριση προϋπηρεσίας στο νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ως προϋπηρεσία στο ΕΣΥ, για όσο χρόνο το νοσοκομείο βρισκόταν υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας, 
- τη ρύθμιση θεμάτων κινητικότητας όπου ο μέγιστος χρόνος είναι το εξάμηνο - εξαιρούνται μητέρες με ανήλικο ως 6 ετών, με μέγιστη δυνατότητα παράτασης ένα έτος, και σε καμία περίπτωση ο χρόνος μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία.
- ρυθμίζονται οι εφημερίες, και χορηγείται 24ωρη ανάπαυση μετά την ενεργό εφημερία, το πολύ μέσα σε 5 ημέρες. Εφημερίες μικτού τύπου και εφημερίες ετοιμότητας μπορεί να πραγματοποιεί και το λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων, με αμοιβή στο 70% και 40% αντίστοιχα.
- τα κίνητρα για τις άγονες και νησιωτικές περιοχές περιλαμβάνουν την υποχρεωτική ολοκλήρωση της υπηρεσίας στις περιοχές αυτές, ώστε να ισχύει η αίτηση για το νοσοκομείο πλήρους άσκησης, αποτελεί προϋπόθεση το αγροτικό για την ολοκλήρωση της ειδικότητας.
- Νομιμοποιούνται 11μηνες συμβάσεις έργου στο ΚΕΕΛΠΝΟ, για την άμεση στελέχωση και ενίσχυση των ΜΕΘ.