Τοις μετρητοίς και με απόδειξη θα δέχονται στο εξής οι γιατροί της Πάτρας τους ασθενείς - ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, εξαιτίας των καθυστερήσεων πληρωμής από τον Οργανισμό.

Οι ασθενείς θα καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στην επίσκεψη ή την ιατρική πράξη ή εξέταση, θα παίρνουν απόδειξη από τον γιατρό ή το εργαστήριο ή το κέντρο στο οποίο έχουν επιλέξει και θα μπορούν να πάρουν το ποσό της συμμετοχής του Οργανισμού από τον ΕΟΠΥΥ.
Στην απόφαση αυτή κατέληξε ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, ο οποίος κοινοποίησε με την απόφασή του στον ΕΟΠΥΥ με εξώδικη διαμαρτυρία.

Στο εξώδικο, οι γιατροί υπενθυμίζουν στη διοίκηση του Οργανισμού ότι έχουν ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη για το clawback και rebate, και οι προσφυγές θα εκδικαστούν στις 10 Δεκεμβρίου φέτος ύστερα από αναβολές. Επίσης υπενθυμίζουν ότι εκκρεμούν ακόμη προσφυγές κατά του «πλαφόν» εξετάσεων και των ελεγκτικών εταιρειών, ενώ επισημαίνουν ότι στην παρούσα φάση που διανύουμε περίοδο ελέγχου κεφαλαίων με αποτέλεσμα γιατροί - μέλη του Συλλόγου, εργαστήρια, κέντρα κλπ. αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα ρευστότητας λόγω της απαίτησης των προμηθευτών για πληρωμή «τοις μετρητοίς».
Για τους παραπάνω λόγους που συνιστούν κατάσταση ανωτέρας βίας, οι γιατροί της Πάτρας,  δηλώνουν αδυναμία εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω ΕΟΠΥΥ.

Δικαιολογούν τη στάση τους λόγω:
1.- Έλλειψης ρευστότητας στην προμήθεια ευρέος φάσματος αναλωσίμων υλικών (σύριγγες, σωληνάρια αιμοληψίας, στριπς, φωτογραφικά φιλμ ακτινολογικών μηχανημάτων, κλπ) και στην συντήρηση του εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των ιατρείων, εργαστηρίων κλπ.. 
2.- Απαίτηση προμηθευτών για πληρωμές της μετρητοίς ή με αντικαταβολή. 
3.- Εκτόξευση του κόστους αγοράς υλικών σε έλλειψη.
4.- Σημειώματα του ΕΟΠΥΥ με υψηλές παρακρατήσεις clawback, rebate και πλαφόν, με αποτέλεσμα να αποβαίνει ασυμβίβαστη με όρους ποιότητας παροχής υπηρεσιών και ζημιογόνα η εκτέλεση ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων. και
5.- Αβεβαιότητα στις πληρωμές, δεδομένου ότι ο Οργανισμός έχει ελάχιστο ρευστό στο ταμείο του, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εγγύηση αποπληρωμής των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Με δεδομένα τα παραπάνω, οι γιατροί αντιμετωπίζουν άμεσα το φάσμα της οικονομικής καταστροφής, του κλεισίματος των εργαστηρίων και ιατρείων τους και της απόλυσης του προσωπικού τους, αφού έχουν εξαναγκαστεί να λειτουργούν σε συνθήκες κάτω του κόστους και αδυνατούν να αντιμετωπίζουν τις δαπάνες λειτουργίες και πληρωμής των εργαζομένων.