Μάλλον φέτος δεν θα το γλιτώσετε. Η πολύμηνη έκκληση του παιδιού σας για το ηλεκτρονικό παιχνίδι, που είναι "το μόνο παιδί στην τάξη που δεν το έχει" απαιτεί ικανοποίηση εδώ και τώρα. Βλέπετε, για τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά, ο Άγιος Βασίλης κατοικεί στα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Λίγες μέρες, λοιπόν, πριν από τα Χριστούγεννα η Δράση Ενημέρωσης & Επαγρύπνησης Saferinternet.gr, του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, εφιστά την προσοχή μας στην επιλογή του κατάλληλου παιχνιδιού για κάθε παιδί.

Τα περισσότερα παιχνίδια, που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στο εμπόριο, έχουν χαρακτηρισθεί με το σύστημα PEGI, σύμφωνα, δηλαδή, με το Πανευρωπαϊκό Σύστημα Ταξινόμησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (Pan European Game Information). Είναι το πρώτο πανευρωπαϊκό σύστημα αποτίμησης των ορίων ηλικίας για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και για τα βιντεοπαιχνίδια και εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες 29 ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του είναι να παράσχει στους γονείς και, γενικά, στους καταναλωτές αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού και την καταλληλότητά του για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες.

Αναλυτικά, το σύστημα προβλέπει

.Την κατάταξη του παιχνιδιού σε πέντε ηλικιακές ομάδες: 3+, 7+, 12+, 16+, 18+. Το εικονίδιο της κατάταξης ενός παιχνιδιού αναγράφεται στην μπροστινή και στην πίσω όψη της συσκευασίας DVD, ενημερώνοντας ότι το παιχνίδι είναι κατάλληλο μόνο για μια συγκεκριμένη ηλικία και πάνω.

.Τον χαρακτηρισμό του περιεχόμενου: ναρκωτικά, χυδαία χλώσσα, διακρίσεις, φόβος, τζόγος, σεξ, βία. Σε περίπτωση που το παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί ως το περιεχόμενό του, τότε τα αντίστοιχα εικονίδια αναγράφονται στην πίσω όψη της συσκευασίας DVD. Ενημερώνουν τον αγοραστή εάν το εν λόγω παιχνίδι περιέχει άμεση ή έμμεση αναφορά στο είδος περιεχομένου, που περιγράφει ο κάθε χαρακτηρισμός: Text Box: Ναρκωτικά, Χυδαία Γλώσσα, Διακρίσεις, Φόβος, Τζόγος, Σεξ, Βία.

Για το online παιχνίδια, εφαρμόζετα, επιπλέον, το PEGI Online. Πρόκειται για ένα εικονίδιο, που, αν το συναντήσουμε στην ιστοσελίδα ενός online παιχνιδιού, γνωρίζουμε ότι το παιχνίδι αυτό πληρoί κάποιες προϋποθέσεις σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα: δεν περιλαμβάνει παράνομο και προσβλητικό περιεχόμενο ή ανεπιθύμητους συνδέσμους και παράλληλα οι δημιουργοί του δεσμεύονται να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των ανήλικων παικτών.

Στον ιστοχώρο www.pegi.info/gr/ του PEGI στην Ελληνική γλώσσα μπορεί ο καθένας να ενημερωθεί ενδελεχώς για το σύστημα PEGI και να ελέγξει τον χαρακτηρισμό των παιχνιδιών, που κυκλοφορούν στο εμπόριο και υπόκεινται στο σύστημα, με μια απλή αναζήτηση στη φόρμα που περιλαμβάνεται στην αρχική σελίδα.

Συμβουλή της Δράσης Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αγοράζουμε για τα παιδιά μας το κατάλληλο παιχνίδι για την ηλικία του και ποτέ παιχνίδι που είναι για μεγαλύτερες ηλικίες. Κάποιο λόγο θα έχει το σύστημα PEGI για να ταξινομεί τα παιχνίδια. Επίσης πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη τους χαρακτηρισμούς περιεχομένου, που έχει το εκάστοτε παιχνίδι και να αναρωτηθούμε, εάν θέλουμε τα παιδιά μας να έρθουν σε επαφή με αυτό το είδος του περιεχομένου, πριν αγοράσουμε τα παιχνίδι αυτό. Τέλος, ας βρούμε λίγο χρόνο να παίξουμε το παιχνίδι αυτό οι ίδιοι, ώστε να αποκτήσουμε άποψη πριν το δώσουμε στο παιδί μας.