Ευρωπαϊκές διαστάσεις φαίνεται πως παίρνει το θέμα του clawback στα νοσοκομεία, αφού η αντίδραση προς το μέτρο που απαιτεί η Τρόικα, κλυδωνίζει όχι μόνο τις ελληνικές φαρμακευτικές, αλλά και τις ελληνικές θυγατρικές φαρμακευτικών κολοσσών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (EFPIA) και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) έκλεισαν ραντεβού με τον επικεφαλής της ομάδας των δανειστών για τη φαρμακευτική δαπάνη, Τζουζέπε Καρόνε, στις Βρυξέλλες για τις 11 Ιανουαρίου, προκειμένου να συζητηθεί η αναστολή του μέτρου, που θα αποβεί καταστροφική όχι μόνο για τις φαρμακευτικές εταιρίες, αλλά και για τους ασθενείς, στο πιο ευαίσθητο στάδιο της θεραπείας τους.

Για να μην θρηνήσουμε μαζικά πλέον ζωές ασθενών, οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ, με τη συνδρομή των στελεχών της EFPIA θα συναντηθούν με τον Τζ. Καρόνε, αφότου παραλάβουν το σχέδιο της αναμενόμενης υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του μέτρου (αυτή αναμένεται ως τις 5 Ιανουαρίου), προκειμένου να του εξηγήσουν αναλυτικά τις επιπτώσεις - και την αναποτελεσματικότητα - του μέτρου, στην ελληνική πραγματικότητα.

Οι αρλούμπες της τρόικας
Στο μεταξύ, χθες, ο ομ. καθηγητής Οικονομικών της Υγείας Γιάννης Κυριόπουλος, κατά την παρουσίαση της μελέτης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), τόνισε ότι "Δεν υπάρχει προκλητή ζήτηση, άρα υπερκατανάλωση φαρμάκων στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη". 
Την επισήμανση αυτή έκανε, αναφερόμενος στην προωθούμενη εφαρμογή νοσοκομειακού clawback, με το οποίο επιδιώκεται η δραστική μείωση του προϋπολογισμού των νοσοκομειακών φαρμάκων, με τη μορφή επιστροφών από πλευράς φαρμακευτικών βιομηχανιών. Μόνο που έχει ήδη γίνει κατανοητό, ότι από την εφαρμογή του μέτρου, οι φαρμακευτικές βιομηχανίες θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας και θα υποστούν τρομακτική συρρίκνωση, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα μεγαλύτερες ελλείψεις από αυτές που ήδη αντιμετωπίζουμε.

Σχολιάζοντας το συγκεκριμένο μέτρο, σε συνδυασμό με τα άλλα μέτρα που έχουν απαιτηθεί από την Τρόικα, τα χρόνια των μνημονίων, ο κ. Κυριόπουλος ξεκίνησε λέγοντας ότι "από καιρό έχει διαφανεί η αναποτελεσματικότητα των μέτρων που προτείνει", για να καταλήξει λέγοντας: "Η ποιότητα των τεχνικών παρεμβάσεων της τρόικας είναι αρλούμπες".

Η Μελέτη 
Στο πλαίσιο της μελέτης της ΕΣΔΥ, η επιστημονική συνεργάτης της ΕΣΔΥ κ. Κατερίνα Μυλωνά, κατέγραψε ότι η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη το 2014 ήταν 535 εκ. ευρώ περίπου, ενώ άλλα 210 εκ. ευρώ αφορούσαν τα φάρμακα που με ένδειξη "στερείται" χορηγήθηκαν από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αντί των φαρμακείων των νοσοκομείων, ανεβάζοντας συνολικά τη φαρμακευτική δαπάνη σε 745 εκ. ευρώ. Με το μέτρο, επιδιώκεται ο περιορισμός των ποσών αυτών στα 570 εκ. ευρώ συνολικά, προκαλώντας δηλαδή μια μείωση της τάξης του 28% άμεσα ή μείωση της τάξης του 43% από το 2010.

Με το δεδομένο αυτό, το μέτρο είναι καταδικασμένο να αποτύχει, αφού τίποτα δεν προβλέπεται για την αποδοτική χρήση των πόρων, αντίθετα θα δημιουργηθούν προβλήματα στην περίθαλψη των ασθενών.

H λύση
Προτείνοντας λύση στο πρόβλημα, η κ. Μυλωνά σημείωσε ότι είναι απαραίτητος ο κλειστός προϋπολογισμός φαρμακευτικής περίθαλψης, με προσδιορισμό προηγουμένως του σκοπού και των στόχων, με καθορισμό κριτηρίων για την λήψη της απόφασης αυτής, προσδιορισμό των τομέων όπου χρειάζεται επένδυση ή αποεπένδυση και ταξινόμηση των δαπανηρών θεραπειών βάσει του κόστους τους, οδηγίες κατανομής των πόρων και επιμέρους κλειστούς προϋπολογισμούς ανά ασθένεια στη βάση οικονομικής αξιολόγησης. Για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει να έχουν προσδιοριστεί επίσης κριτήρια, όπως οι στόχοι της πολιτικής υγείας της χώρας, ο πληθυσμός που καλύπτεται, τα επιδημιολογικά στοιχεία, ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης φαρμάκων και η δημογραφική γήρανση, η αύξηση των χρόνιων και εκφυλιστικών νοσημάτων, ο ρυθμός εισαγωγής των νέων θεραπειών και η λήξη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Στη συνέχεια, διαχώρισε τη φαρμακευτική αγορά σε αυτή των καινοτόμων φαρμάκων και αυτήν των φαρμάκων εκτός πατέντας, γενοσήμων και βιο-ομοειδών, και προσδιόρισε λεπτομερώς τους στόχους των δύο μερών ώστε να υπάρχει η μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πιστώσεων. Χαρακτηριστικά πρότεινε την αξιολόγηση των νέων θεραπευτικών σχημάτων σε σχέση με τις υπάρχουσες θεραπείες, την μελέτη των επιπτώσεων στον προϋπολογισμό από την εισαγωγή κάθε νέου θεραπευτικού σχήματος, την εφαρμογή συμφωνιών επιμερισμού κινδύνου, και την επανεξέταση των κριτηρίων αποτελεσματικότητας από τη χρήση στο γενικό πληθυσμό.

Στα γενόσημα και βιο-ομοειδή, πρότεινε την έγκαιρη εισαγωγή τους στη θεραπευτική πρακτική για διαχείριση συχνών ασθενειών με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους, την παροχή κινήτρων για την αύξηση μεριδίων αγοράς, πρωτόκολλα συνταγογράφησης και υποχρεωτική συνταγογράφηση γενοσήμων σε νέους ασθενείς.