Η Bristol-Myers Squibb και το Αντικαρκινικό κέντρο του Ohio State University - Arthur G. James Cancer Hospital με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Richard J. Solove Research (OSUCCC - James) προχώρησαν σε συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της Ανοσοογκολογίας, για σπάνιες περιπτώσεις κακοήθειας.

Η συνεργασία εντάσσεται στο πρόγραμμα της Bristol-Myers Squibb που αποτελεί  μια πολυσυλλεκτική πρωτοβουλία από αντικαρκινικά κέντρα ακαδημαϊκού επιπέδου, τα οποία εστιάζουν στην κλινική έρευνα της ανοσο-ογκολογίας, για πιθανές θεραπευτικές επιλογές για ασθενείς υψηλού κινδύνου και σπάνιες μορφές καρκίνου με κακή πρόγνωση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν μια σειρά κλινικές μελέτες πρώιμου σταδίου και η εταιρία θα χρηματοδοτήσει εκπαιδευτικές θέσεις ερευνητών στο πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Ohio, στον τομέα της αιματολογίας και της ογκολογίας.

ανοσο-ογκολογία, εξελίσσεται ταχύτατα με το ενδεχόμενο να παίξει σημαντικό ρόλο στην θεραπεία μεγάλου εύρους μορφών καρκίνου και εμείς δεσμευόμαστε να βρούμε καινοτόμους και αποτελεσματικούς τρόπους να προωθήσουμε την επιστήμη, την έρευνα και ανάπτυξη αυτών των θεραπειών για τους ασθενείς. Το OSCUCC- James  είναι κορυφαίο ερευνητικό αντικαρκινικό κέντρο και μοιραζόμαστε το στόχο της βελτίωσης των αποτελεσμάτων των ερευνών για τους ασθενείς", δήλωσε η Laura Bessen, M.D., Επικεφαλής του Ιατρικού τμήματος της Bristol-Myers Squibb.

Ο επικεφαλής των ερευνητών του OSUCCC - James, Richard Goldberg, σημείωσε: "Οι ανοσο-ογκολογικές θεραπείες σύμφωνα με τα ισχύονται, αλλά και αναμενόμενα επιστημονικά δεδομένα, που επιστρατεύουν το ανοσοποιητικό του ίδιου του ασθενή να επιτεθεί στα καρκινικά κύτταρα, έχει τρομακτικές δυνατότητες, για εξατομίκευση της θεραπείας βασιμένης στα μοναδικά χαρακτηριστικά του καρκίνου του κάθε ασθενή. Αυτή η συνεργασία, έχει τη δυνατότητα να δώσει στους ασθενείς, πρόσβαση τις πιο καινοτόμες θεραπείες που είναι διαθέσιμες".