Μια αυτοματοποιημένη χορήγηση φαρμάκων στο νοσοκομείο, μειώνει τα σφάλματα στη φαρμακευτική αγωγή περισσότερο από το μισό, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Hospital Pharmacy.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την Bettina Wulf Risør του Πανεπιστημίου της Νότιας Δανίας, εισήγαγαν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα φαρμακευτικής αγωγής (AMS) στην αιματολογική κλινική ενός νοσοκομείου της Δανίας. Το προσωπικό του φαρμακείου έλεγχε το σύστημα, το οποίο διένειμε τα φάρμακα των ασθενών σε "πακέτο" με barcode για επαλήθευση, στο κομοδίνο του ασθενή.

Χρησιμοποιώντας το αυτοματοποιημένο σύστημα επί τρεις εβδομάδες, με παρακολούθηση σχεδόν σε 700 δόσεις, η κλινική είδε τα σφάλματα στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής να μειώνονται κατά 18%. Ο κίνδυνος σφάλματος μειώθηκε 57% στους θαλάμους που δοκιμάστηκε η αυτοματοποίηση, έναντι των θαλάμων που η λύση δεν εφαρμόστηκε.

"Το αυτοματοποιημένο σύστημα φαρμάκων, μείωσε το ποσοστό σφάλματος της διαδικασίας χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής και, επομένως, βελτίωσε την ασφάλεια των ασθενών», αναφέρουν οι ερευνητές.

Η λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή είναι σημαντικό εμπόδιο για την ασφάλεια των ασθενών σε όλο τον κλάδο της υγείας, διαπίστωσε μια μελέτη τον περασμένο Οκτώβριο σύμφωνα με την οποία φαρμακευτικά λάθη συμβαίνουν στα μισά χειρουργεία με το 30% των σφαλμάτων αυτών να προκαλούν βλάβη.

Καθώς τα αποτελέσματα και η σχέση παρόχου υγείας - ασθενή αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στον τομέα της υγείας, οι φαρμακοποιοί λαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης, με την ελπίδα για μείωση αυτών των σφαλμάτων. Η παρουσία των φαρμακοποιών στην υγειονομική περίθαλψη βελτιώνει τη συμφιλίωση με την φαρμακευτική αγωγή, βοηθά στον εντοπισμό των προβλημάτων που συνδέονται με τα φάρμακα εγκαίρως και μειώνει το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης λόγω της πρόληψης επανεισαγωγών από φαρμακευτικά λάθη.