Διαδικασίες πρόσληψης 585 επικουρικών νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού για 12μηνη απασχόληση, ξεκινούν στο ΑΣΕΠ με στόχο οι εργαζόμενοι να διοριστούν σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας στις αρχές της νέας χρονιάς.

Η σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε σήμερα από τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας, "εγκρίθηκε σήμερα από τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) αναφορικά με την έναρξη διαδικασιών πρόσληψης 585 ατόμων, επικουρικού προσωπικού, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων (νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας έως 12 μήνες. Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και οι εργαζόμενοι αναμένεται να διοριστούν στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας της χώρας στις αρχές του 2016.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες για την πρόσληψη 985 μόνιμων εργαζομένων στο ΕΣΥ, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα θα προκηρυχθούν και οι υπόλοιπες 2.440 θέσεις μόνιμων γιατρών και προσωπικού όλων των ειδικοτήτων".