Απόλυτο αδιέξοδο στη νοσοκομειακή περίθαλψη των ασθενών, αλλά και στη λειτουργία των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, προκαλεί η καθιέρωση του clawback για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, με την απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση χωρίζει το προβλεπόμενο clawback σε δύο εξάμηνα, προβλέπει τον υπολογισμό του όπως γίνεται στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και εξαιρεί από το μηχανισμό επιστροφής, τα φάρμακα που προμηθεύονται τα νοσοκομεία μέσω διαγωνισμών, ανεβάζοντας έτσι τα ποσά επιστροφής στα υπόλοιπα φάρμακα, που αποτελούν -τουλάχιστον μέχρι σήμερα - το 80% των φαρμάκων που προμηθεύονται τα νοσοκομεία.

Με την αλλαγή του χρόνου, τα νοσοκομεία θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα ελλείψεων φαρμάκων για την κάλυψη των ασθενών που θα χρειαστούν νοσηλεία, αφού καμία φαρμακευτική δεν θα είναι διατεθειμένη να πληρώνεται για τα 3 από τα 4 φάρμακα που διαθέτει για την επάρκεια των νοσοκομείων.

Έτσι, τη ... νύφη θα πληρώσουν οι ασθενείς, οι οποίοι θα καλούνται να ψάχνουν για τα φάρμακά τους στα φαρμακεία (εφόσον πρόκειται για απλά φάρμακα που διατίθενται στα φαρμακεία), διαφορετικά αν πρόκειται για σοβαρές παθήσεις (καρκίνος, AIDS, σπάνιες παθήσεις), τότε τα πράγματα θα είναι "σκούρα", αφού δεν θα έχουν πραγματικά, καμία δυνατότητα διεξόδου, παρά μόνο αν το νοσοκομείο πληρώσει για την προμήθεια του φαρμάκου που χρειάζονται...

Να σημειώσουμε εδώ, πως στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, δεν υπάρχει υπερσυνταγογράφηση, ούτε υπερκατανάλωση φαρμάκων, αντίθετα, τα κόστη είναι πολύ υψηλά, γιατί όταν φτάνει η ασθένεια να οδηγήσει σε νοσηλεία, τότε η περίθαλψη είναι πολύ ακριβότερη, επειδή είναι και πολύ σοβαρότερη και ο ασθενής χρειάζεται συνεχή επίβλεψη.

Αναλυτικά, η απόφαση ορίζει ότι "η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη για το έτος 2016, δεν μπορεί να υπερβεί τα 570 εκ. € από τα οποία 510 εκ. € αφορούν τα Δημόσια Νοσοκομεία και τα 60 εκ. € τον ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένων των φόρων. Το ποσό αυτό θα διαιρεθεί σε δύο ίσα μέρη των 255 εκ. € και των 30 εκ. € στα δύο εξάμηνα του έτους 2016. 

Εάν στο τέλος κάθε εξαμήνου η συνολική δαπάνη των Δημοσίων Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ για νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη έχει ξεπεράσει το παραπάνω προκαθορισμένο ποσό, το υπερβάλλον ποσό πρέπει να επιστραφεί μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback), μετά την αφαίρεση κάθε νομοθετημένης έκπτωσης και επιστροφής (rebates). Το ποσό που θα προκύψει από το clawback, αποτελεί έσοδο και εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 5693 του προϋπολογισμού των Δημοσίων Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, έτους 2016. Το ποσό αυτό, καταβάλλεται σε ειδικό τραπεζικό λoγαριασμό της ταμειακής διαχείρισης κάθε νοσοκομείου και του ΕΟΠΥΥ.

Η μεθοδολογία υπολογισμού για το clawback είναι η ίδια με αυτή που χρησιμοποιεί ο ΕΟΠΥΥ για το clawback φαρμάκων των εξωτερικών ασθενών (Υ.Α. ΔΥΓ3 (α) οικ. ΓΥ 150/01.03.2012– ΦΕΚ Β΄ 681). 
Εφόσον οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν συμμορφωθούν με τους κανόνες της παρούσας απόφασης, διακόπτεται κάθε συμβατική σχέση με τα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, μέχρι να τακτοποιηθούν οι οφειλές τους. 

Τα φάρμακα που προμηθεύονται τα νοσοκομεία μέσω κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών, υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.), δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση του μεριδίου αγοράς της φαρμακευτικής εταιρείας". 

Δείτε την απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, εδώ.