Μέχρι την Τετάρτη αναμένεται Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την παράταση των συμβάσεων των γιατρών του ΕΟΠΥΥ ως το τέλος Μαρτίου 2016 και αμέσως μετά θα καταβληθούν ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.

Σύντομα αναμένεται και η εκκαθάριση του υπολοίπου 10% των επισκέψεων και πράξεων που πραγματοποιήθηκαν το 2012.

Τα παραπάνω υποσχέθηκε ο νέος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Σωτ. Μπερσίμης και ο αντιπρόεδρος Τάκης Γεωργακόπουλος κατά τη διάρκεια συνάντησης με την διοίκηση της ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ, την περασμένη Παρασκευή. Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κάλεσε τους εκπροσώπους της ένωσης σε διάλογο στα τέλη Ιανουαρίου, για τη σύναψη νέων συμβάσεων.

Από την πλευρά της η διοίκηση της ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ έθεσε τα σημαντικά προβλήματα με τον Οργανισμό και κατ΄ αρχήν την στάση πληρωμών που προκαλεί έντονη δυσπραγία στους γιατρούς. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι των γιατρών, κατέθεσαν οικονομική ανάλυση που αναδεικνύει ότι ο συνδυασμός στάσης πληρωμών του Οργανισμού και του υπάρχοντος φορολογικού καθεστώτος εξανεμίζει το όποιο ελάχιστο κέρδος από τη συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ για το τρέχον έτος.

Από τη συζήτηση, δεν υπήρξε δέσμευση ή πρόγραμμα διευθέτησης :
•    Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των πρώην ταμείων, όπου αναμένεται νομοθετική ρύθμιση και οικονομική ενίσχυση, η οποία εκτιμάται στα 250 εκατ., καθώς εξαρτάται από το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης της χώρας με τους θεσμούς.
•    Για το άδικο φορολογικό καθεστώς που ισχύει, το θέμα παραπέμφθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, για την πιθανή έκδοση ρύθμισης που να αποκαθιστά την αδικία για την υπερφορολόγηση των ιατρών του ΕΟΠΥΥ.
Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ στις 20/12/2015 αποφασίστηκαν τα κάτωθι:
•    Αναγγελία αδυναμίας εξυπηρέτησης ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ από 01/01/2016 σε περίπτωση μη έκδοσης του ΦΕΚ της παράτασης των συμβάσεων εντός του τρέχοντος έτους, αίτημα της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ που εκκρεμεί από τον Αύγουστο του 2015. Απλή παράταση με απόφαση ΔΣ του Οργανισμού δεν είναι αποδεκτή, ηθικά και νομικά, και θα υποχρεώσει την ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ σε κήρυξη επίσχεσης εργασίας με τον Οργανισμό. Προτείνεται παράταση της σύμβασης των ιατρών μέχρι 30/06/2016 ώστε να προηγηθεί διαβούλευση για τις νέες συμβάσεις και το νέο πλαίσιο ΠΦΥ.
•    Σε περίπτωσης έκδοσης ΦΕΚ, απαιτείται άμεση πληρωμή δύο τουλάχιστον μηνών ( 7ος και 8ος 2015 ) μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου και των δύο επόμενων μηνών (9ος και 10ος 2015) στην επόμενη οριστικοποίηση, με αποκατάσταση της ροής πληρωμών των δεδουλευμένων, ώστε να αποφευχθεί η οικονομική κατάρρευση της λειτουργίας των ιατρείων. Σε περίπτωση μη τήρησης των προαναφερθέντων, θα εξετασθεί εκ νέου το ενδεχόμενο επίσχεσης εργασίας με τον Οργανισμό.
•    Ομαδική κατάθεση ατομικών αγωγών κατά του ΕΟΠΥΥ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των πρώην ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και του υπολειπόμενου 10% των επισκέψεων / πράξεων / εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ που εκκρεμούν από το 2012.

Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, κατήγγηλαν "διαπλοκή που έχει αναπτυχθεί μεταξύ εγχώριων επιχειρηματικών συμφερόντων του χώρου της υγείας και προβεβλημένου στελέχους των θεσμών, που προσπαθούν από κοινού, με υποχθόνιο οργανωμένο σχέδιο να εξαθλιώσουν τον ιδιωτικό διαγνωστικό τομέα της χώρας και να εξολοθρεύσουν τη λειτουργία του ατομικού ιατρείου, με εκβιαστικές μεθόδους που εκμεταλλεύονται τη δεινή θέση της χώρας κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής διαπραγμάτευσης". Και κάλεσαν τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να εξαρθρώσουν άμεσα τις μονοπωλιακές τακτικές, να ενισχύσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, να αποτρέψουν τον αφανισμό των ατομικών ιατρείων, να προστατεύσουν την επιστημονικότητα και να διαφυλάξουν την ποιότητα υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας.