Απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών για 72 σκευάσματα ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΦ ύστερα από χθεσινή απόφαση του υπουργού Υγείας Παν.Κουρουμπλή.

Η απόφαση λαμβάνεται ως έκτακτο μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας και προβλέπει την προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Κατά τη διάρκεια που ισχύει η απόφαση αυτή, εκτός από την απαγόρευση εξαγωγών,  απαγορεύεται και κάθε αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών.
Ο ΕΟΦ εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στα φάρμακα που εισάγονται στη χώρα με ειδική έγκριση του Οργανισμού για έκτακτη εισαγωγή ή κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση και υπενθυμίζει ότι για τα φάρμακα αυτά, υπάρχει υποχρέωση της διάθεσής τους αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά. Η έκτακτη εισαγωγή μπορεί να πραγματοποιείται από το ΙΦΕΤ Α.Ε. ή φαρμακευτική εταιρεία στο πλαίσιο της μόνιμης ή/και της έκτακτης κάλυψης των αναγκών των ασθενών. 

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται στη σχετική απόφαση, είναι επιβεβλημένη η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους. 

Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων. Η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή κυρώσεων. 

Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί με νεώτερη απόφαση του ΕΟΦ.

Επισυνάπτεται η λίστα με τα φάρμακα των οποίων η εξαγωγή απαγορεύθηκε.

/storage/files/uploads/catalog-bannedproducts-mah-final.xlsx