Περίπου 560 εργαζόμενοι στον Ευαγγελισμό, συγκεντρώνονται σήμερα στη 1 το μεσημέρι στο νοσοκομείο για να συζητήσουν δράσεις σχετικά με τις «ελαστικές» σχέσεις εργασίας με τις οποίες απασχολούνται.

Το Σωματείο εργαζομένων στον Ευαγγελισμό, οργανώνει τη συγκέντρωση, δεδομένου ότι περίπου 560 άτομα με ελαστικές σχέσεις εργασίας προσφέρουν πλήρεις υπηρεσίες στο νοσοκομείο, με ελάχιστες αμοιβές.

Το ΣΕΝΕ σημειώνει πως οι προβλεπόμενες θέσεις μόνιμου προσωπικού άμεσα περιορίζεται στα 15 άτομα, όταν οι κενές οργανικές θέσεις με τον αναθεωρημένο και περιορισμένο οργανισμό φτάνουν τις 800!

Αναλυτικά, σήμερα στο νοσοκομείο υπηρετούν: 38 Επικουρικοί όλων των ειδικοτήτων (γιατροί, διοικητικοί, νοσηλευτές, παραϊατρικό κλπ), 13 Συμβασιούχοι του ΚΕΕΛΠΝΟ, 400 Εργαζόμενοι στα συνεργεία (καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη, τεχνικοί, διοικητικοί κλπ), 46 ωφελούμενοι του ΟΑΕΔ και 54 από τις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, καθώς και 6 Πανεπιστημιακοί υπότροφοι.