Με βάση την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου, στην Αττική θα επικρατήσουν μετεωρολογικές συνθήκες (άπνοια και θερμοκρασιακή αναστροφή), που ευνοούν τη συσσώρευση ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια.

Για τον λόγο αυτό συνιστάται στους πολίτες η αποφυγή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας παρακαλεί θερμά τους πολίτες για τη θετική τους ανταπόκριση στη σύσταση αυτή. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων σε 24ωρη βάση και θα προβούν σε ανακοίνωση, εφόσον υπάρξει αξιόλογη μεταβολή.