Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ... μετατίθεται τελικά η προμήθεια των 96 ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, ύστερα από διαγωνισμό που θα επαναπροκηρυχθεί με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, αλλά με συμφερότερους όρους. 

Η μετάθεση, ανακοινώθηκε σήμερα και επίσημα, από το υπουργείο Υγείας, μετά την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ του ΕΚΑΒ και της Mercedes για την προμήθεια 51 ασθενοφόρων σε 4 Περιφέρειες, που ανέβασε το συνολικό αριθμό ασθενοφόρων που κατάφερε τελικά να προμηθευτεί το ΕΚΑΒ, στα 90, συνολικού κόστους 5.385.555 €. 

Αναλυτικά, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι συμβάσεις για την προμήθεια 51 ασθενοφόρων οχημάτων σε τέσσερις Περιφέρειες της χώρας, υπέγραψαν σήμερα 22.12.2015, η διοίκηση του ΕΚΑΒ με την εταιρία Mercedes Benz Ελλάς Α.Ε.. 

H προμήθεια αφορά τις Περιφέρειες Κρήτης (25 οχήματα), Δυτικής Μακεδονίας (14 οχήματα), Β. Αιγαίου (2 οχήματα) και Πελοποννήσου (10 οχήματα).

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στα 3.051.814,50 €.

Οι συμβάσεις αυτές εντάσσονται στην προμήθεια από διαγωνισμό για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο διαγωνισμός αφορούσε στην προμήθεια 167 Ασθενοφόρων Οχημάτων και 19 Κινητών Μονάδων, αρχικού προϋπολογισμού 13.590.000,00 €, για τις 13 Περιφέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15.12.2015, υπεγράφησαν αντίστοιχες συμβάσεις για την προμήθεια 39 ασθενοφόρων για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (14 οχήματα), Ν. Αιγαίου (8 οχήματα), Ηπείρου (11 οχήματα) και Ιονίων Νήσων (6 οχήματα) με συνολικό κόστος 2.333.740,50 €. 

Μέχρι σήμερα έχει συμβασιοποιηθεί η προμήθεια 90 ασθενοφόρων, συνολικού κόστους 5.385.555 €. 
Σε ότι αφορά την προμήθεια των επιπλέον 96 οχημάτων και κινητών μονάδων για τις λοιπές πέντε Περιφέρειες, δηλ. Αττικής (30 οχήματα και 15 Κινητές Μονάδες), Κεντρικής Μακεδονίας (9 οχήματα και 4 Κινητές Μονάδες), Θεσσαλίας (13 οχήματα), Στερεάς Ελλάδας (10 οχήματα) και Δυτικής Ελλάδας (15 οχήματα), το υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι "γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και διοικητικές πράξεις προκειμένου να  εξασφαλιστεί πλήρως η ένταξη της προμήθειας στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 με επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και συμφερότερους οικονομικούς όρους".