Ένα μπέρδεμα χωρίς προηγούμενο έχει ξεκινήσει στην ΗΔΙΚΑ, σε ότι αφορά τις εξετάσεις που συνταγογραφούν οι γιατροί στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και ποιες από αυτές αποζημιώνονται από τον Οργανισμό ή όχι, στην περίπτωση που ο γιατρός έχει ξεπεράσει το πλαφόν του.
Το μπέρδεμα έχει προκύψει από την απόφαση για τα πλαφόν συνταγογράφησης και εκτέλεσης των εργαστηριακών εξετάσεων που καθιερώθηκε πέρυσι τον Αύγουστο. Στις αρχές οι γιατροί συνταγογραφούσαν τις εξετάσεις που χρειαζόταν ο ασθενής, ο ασφαλισμένος επέλεγε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτικό εργαστήριο και στην περίπτωση του ιδιωτικού εργαστηρίου, το τελευταίο κινδύνευε να μην πληρωθεί επειδή ο γιατρός που αρχικά ζήτησε την εξέταση, είχε υπερβεί το δικό του πλαφόν!
Σχεδόν ένα χρόνο μετά η ΗΔΙΚΑ στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, συμπεριέλαβε την έκδοση των παραπεμπτικών για εξετάσεις, οπότε είναι γνωστό το όριο συνταγογράφησης εξετάσεων, για κάθε ιατρική ειδικότητα, για κάθε ιατρική πράξη, κλπ.
Έτσι, το παραπεμπτικό που εκδίδεται, αναγράφει – εφόσον υπάρχει υπέρβαση του πλαφόν- ότι "δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΠΥ σε ιδιώτη πάροχο". 
Η σχετική διάταξη προβλέπει ότι «το οριζόμενο αριθμητικό όριο εξετάσεων ανά παραπεμπτικό ισχύει για όλα τα παραπεμπτικά που θα εκδοθούν την ίδια ημερομηνία, στον ίδιο ΑΜΚΑ και μέχρι 4 ημερολογιακές ημέρες μετά που με απόφαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ μπορεί να επεκταθεί μέχρι 30 ημέρες. Προκειμένου να αποζημιώνονται οι εξετάσεις μπορεί με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ να ζητούνται από τους παρόχους με ηλεκτρονική υποβολή τα αποτελέσματα των πραγματοποιηθεισών εξετάσεων».
Όμως, όπως διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) ύστερα από ενημέρωση των γιατρών μελών του, στην πράξη το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δεν εφαρμόζει τα παραπάνω, αντίθετα όταν οι εξετάσεις που αναγράφονται υπερβαίνουν το αριθμητικό όριο, το σύστημα δεν εκδίδει δύο παραπεμπτικά, αλλά ένα συνολικό, στο οποίο αναγράφεται ότι οι συνταγογραφούμενες εξετάσεις στο σύνολό τους δεν αποζημιώνονται σε ιδιώτη πάροχο.
Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται προφανής σύγχυση στους ασθενείς και να γεννώνται προβλήματα στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, καθώς καλείται ο γιατρός να «διαλέξει» ποιες εξετάσεις θα συνταγογραφήσει στον ασθενή.
Για τους λόγους αυτούς, ο ΙΣΑ κάλεσε την ΗΔΙΚΑ να προσαρμόσει άμεσα το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στην σχετική Υπουργική Απόφαση.