Προβλήματα αποστείρωσης, παρακολούθησης ασθενών μέσω μηχανημάτων νέας τεχνολογίας, συνδυασμός τεχνολογιών που μπορεί να μην "συνεργάζονται" μεταξύ τους, αποτελούν μερικούς από τους σοβαρότερους κινδύνους που φέρνει η χρήση νέας τεχνολογίας στα συστήματα υγείας για το 2016.

Οι 10 μεγαλύτεροι κίνδυνοι από την νέα τεχνολογία στην υγεία για το 2016, επισημαίνονται στην πρόσφατη έκθεση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Επείγουσας Φροντίδας (ECRI), για τη χρήση νέων συστημάτων και ιατρικών τεχνολογιών. Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με τον ΠΟΥ, σε θέματα ασφάλειας, κόστους - αποτελεσματικότητας νέων τεχνολογικών για την περίθαλψη ασθενών και διαχείρισης κινδύνων.

Το Top 10 των κινδύνων για το 2016, στις μονάδες υγείας, εντοπίζονται στα εξής ζητήματα:

1. Ανεπαρκής καθαρισμός των εύκαμπτων ενδοσκοπίων πριν την απολύμανση μπορεί να οδηγήσει σε εξάπλωση θανατηφόρων παθογόνων παραγόντων
2. Συναγερμοί που χάνονται στα νοσοκομεία, μπορεί να έχουν μοιραίες συνέπειες.
3. Η μη αποτελεσματική παρακολούθηση μετεγχειρητικών ασθενών σε καταστολή μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλική βλάβη ή θάνατο
4. Ανεπαρκής Επιτήρηση παρακολουθούμενου ασθενή σε σύστημα Τηλεμετρίας μπορεί να θέσει τους ασθενείς σε κίνδυνο
5. Ανεπαρκής κατάρτιση των γιατρών σε νέες χειρουργικές Τεχνολογίες αυξάνει τους κινδύνους βλάβης των ασθενών.
6. Λάθη προκύπτουν όταν τα συστήματα πληροφορικής και τα προγράμματα δεν αλληλοϋποστηρίζονται.
7. Μη ασφαλείς πρακτικές ενέσιμων θεραπειών μπορεί να εκθέσουν τους ασθενείς σε μολυσματικούς παράγοντες.
8. Μηχανικές βλάβες της Γ - Κάμερας μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο
9. Αποτυχία σωστής λειτουργίας στους αναπνευστήρες εντατικής θεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονικές βλάβες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. 
10. Κατάχρηση σε θύρες USB μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Ο σκοπός του καταλόγου
Η ασφαλής χρήση της τεχνολογίας για την υγεία, από σύριγγες μέχρι συστήματα παρακολούθησης στο κρεβάτι του ασθενούς και προηγμένα συστήματα πληροφορικής υγείας, απαιτεί την αναγνώριση πιθανών πηγών κινδύνου ή δυσκολιών και προσπάθεια ελαχιστοποίησης της πιθανότητας να συμβούν ανεπιθύμητα γεγονότα. Αυτή η λίστα βοηθά τις μονάδες υγείας στην κατεύθυνση αυτή. 

Ο κατάλογος δεν απαριθμεί τα πιο συχνά προβλήματα που έχουν αναφερθεί ή εκείνα που σχετίζονται με τις πιο σοβαρές συνέπειες.
Αντίθετα, αναφέρεται στα ζητήματα στα οποία εστιάζονται οι κίνδυνοι στην παρούσα χρονική περίοδο και στα οποία πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα. Όλα τα στοιχεία της λίστας αφορούν  προβλήματα που μπορούν να αποφευχθούν ή κινδύνους που μπορούν να ελαχιστοποιηθούν μέσω της προσεκτικής διαχείρισης των τεχνολογιών. Το Ινστιτούτο, παρέχει χωριστά οδηγίες για την διαχείριση των κινδύνων αυτών. Έτσι η παραπάνω λίστα αναδεικνύεται σε εργαλείο για τις μονάδες υγείας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την ιεράρχηση των προσπαθειών ασφάλειας των ασθενών τους.

Αυτή η λίστα επικεντρώνεται σε κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση ορισμένων τύπων ή συνδυασμούς ιατρικών τεχνολογιών, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από διερεύνηση των περιστατικών, χρήση ιατρικών συσκευών, παρατήρηση χειρουργείων και αξιολόγηση νοσοκομειακών πρακτικών, επανεξέταση της θεωρίας  και συζήτηση με τους κλινικούς γιατρούς, κλινικούς μηχανικούς, διοικητικούς παράγοντες και προμηθευτές. Η τελική λίστα περιλαμβάνει παράγοντες ανάλογα με τη σοβαρότητά του, τη συχνότητα, το εύρος των ασθενών που αφορά, τη δυσκολία αναγνώρισής του, προφίλ του και τι επίπτωση μπορεί να έχει σε αρνητική δημοσιότητα, καθώς και στο κατά πόσο είναι δυνατόν να προληφθεί.