Παρατείνεται για ένα μήνα το ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης ζωής και ατυχήματος για την πρόσθετη ασφάλιση του προσωπικού του ΕΚΑΒ, συμπεριλαμβανομένων των αεροδιακομιδών, μετά από αίτημα της Διοίκησης του ΕΚΑΒ.

Έτσι, το προσωπικό του ΕΚΑΒ θα εξακολουθήσει να καλύπτεται ασφαλιστικά μέχρι την ψήφιση του Νομοσχεδίου που θα κατατεθεί εντός του επόμενου μήνα στη Βουλή και στο οποίο περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία εξαιρεί από τις ρυθμίσεις του ν. 4336/2015 τις παροχές που αφορούν την ασφάλιση του προσωπικού του ΕΚΑΒ.

Όπως ανακοινώθηκε, "με αυτό τον τρόπο, το υπουργείο Υγείας και η Διοίκηση του ΕΚΑΒ, έχοντας πάντα ως στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες  και τις καθυστερήσεις που προκύπτουν στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και του νομοθετικού έργου της Βουλής, διευθέτησε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί.

Σημειώνεται ότι στην νομοθετική ρύθμιση που επίκειται, επιλύονται και άλλα χρονίζοντα προβλήματα του ΕΚΑΒ όπως η επαναφορά της χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης για το προσωπικό που εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα και η αποζημίωση για την προμήθεια στολής".