Δυο διαγωνισμούς για την προμήθεια φαρμάκων στα νοσοκομεία της χώρας  προωθεί η ΕΠΥ για τον Φεβρουάριο και Μάρτιο. Πρόκειται για δύο διαγωνισμούς που έρχονται από το 2014 και όπως προβλέπεται στη διακήρυξή τους δεν επιτρέπεται νέος διαγωνισμός για  τις 71 δραστικές ουσίες των οποίων ζητείται η προμήθεια. Οι συνολικοί προϋπολογισμοί για τους δύο διαγωνισμούς φθάνουν τα 144,8 εκ. ευρώ.

Ο πρώτος διαγωνισμός προβλέπει την προμήθεια 20 δραστικών ουσιών για δύο χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης για ένα ακόμη έτος. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, είναι 40,3 εκ. ευρώ κατ΄ έτος, και η αρχική δαπάνη που έχει προϋπολογισθεί φτάνει τα 80,6 εκ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
Η υποβολή προσφορών θα διαρκέσει από τις 8 - 15 Φεβρουαρίου και οι προσφορές θα αποσφραγιστούν λίγο πριν την έναρξη του διαγωνισμού στις 22 Φεβρουαρίου.

Τα φάρμακα που ζητούνται σε αυτή τη διαδικασία περιλαμβάνουν αντιθρομβωτικά, αντιβιοτικά, προστατευτικά του στομάχου, κατά του HIV, κατά της χοληστερίνης, αντικαρκινικά κλπ. Συγκεκριμένα, είναι τα εξής: CLOPIDOGREL, CLARITHROMYCIN, ONDANSETRON, METRONIDAZOLE, RANITIDINE, OMEPRAZOLE, OXALIPLATIN, MEROPENEM, CARBOPLATIN, ACICLOVIR, PACLITAXEL, ATORVASTATIN, ITRACONAZOLE, CISPLATIN, AMISULPRIDE, PIPERACILLIN+TAZOBACTAM, VANCOMYCIN , CIPROFLOXACIN, DOCETAXEL, FLUCONAZOLE.

Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά επίσης την προμήθεια φαρμάκων για τα νοσοκομεία της χώρας, χωρίς επαναδιαγωνισμό, για την προμήθεια 51 δραστικών ουσιών για δύο χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης - πλαίσιο που θα δημιουργηθεί  μετά το διαγωνισμό, για άλλο ένα έτος. Ο ετήσιος προϋπολογισμός φτάνει ετησίως τα 32,127 εκ. ευρώ, και η συνολική δαπάνη που έχει προϋπολογιστεί φτάνει τα 64,254 εκ. ευρώ , μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η υποβολή προσφορών "ανοίγει" στις 17 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει ως τις 24 Φεβρουαρίου. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν στις 2 Μαρτίου, οπότε θα γίνει και ο διαγωνισμός, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΣΗΔΗΣ.

Οι 51 δραστικές που ζητούνται σε αυτή την περίπτωση ξεκινούν από ασπιρίνες , αντιβιοτικά και αντιμικροβιακά, μέχρι καρδιολογικά, κορτιζόνη,  και φάρμακα για τον πόνο. Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός ζητά: ACETYLSALICYLIC ACID,  ADENOSINE, ALPRAZOLAM, AMLODIPINE, AMPHOTERICIN, AMPICILLIN, CARVEDILOL, CEFEPIME, CEFOTAXIME, CITALOPRAM, CLINDAMYCIN ,  DICLOFENAC,  DONEPEZIL , DOPAMINE, DOXORUBICIN, EPLERENONE, FLUDARABINE, FLUMAZENIL, FLUOXETINE, FLUTICASONE,  GRANISETRON HYDROCHLORIDE, HYDROCORTISONE, IDARUBICIN, IMIPENEM, IRON HYDROXIDE SUCROSE COMPLEX, LACTULOSE SYR,  LEUPRORELIN ACETATE, LIDOCAINE, LORAZEPAM, MEMANTINE,  METHYLPREDNISO LONE, MIDAZOLAM, NEBIVOLOL, NIMODIPINE, PARICALCITOL, PROPOFOL, QUETIAPINE, ROCURONIUM, ROSUVASTATIN , SERTRALINE, SEVOFLURANE, SODIUM VALPROATE, TOBRAMYCIN, TOPIRAMATE, TRAMADOL, VALSARTAN, ZIPRASIDONE.