Σοβαρά προβλήματα λόγω της ανεπαρκούς κρατικής χρηματοδότησης αντιμετωπίζει το Θριάσιο νοσοκομείο, στα χειρουργεία, το αναισθησιολογικό τμήμα, τα υλικά και τα φάρμακα.

Ήδη, η λίστα μεγαλώνει από τους ασθενείς που βρίσκονται σε αναμονή για χειρουργείο, ενώ πρόσθετα προβλήματα δημιουργούν η παλαιότητα και μη αντικατάσταση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Αναισθησιολογικού τμήματος.

Πέντε από τα επτά αναισθησιολογικά μηχανήματα του Θριασίου Νοσοκομείου λειτουργούν οριακά και εδώ και πολύ καιρό, όλα τους παρουσιάζουν βλάβες κατά διαστήματα και τίθενται εκτός λειτουργίας ή λειτουργούν σε επίπεδο κάτω του 70%, ενώ είναι χωρίς επίσημο service από το Ιούνιο του 2014. Επιπλέον, οριστικά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι 6 από τις 8 οθόνες καταγραφής (monitors) της Μονάδας Μεταναισθητικής Φροντίδας.

Τα προβλήματα αυτά στο αναισθησιολογικό τμήμα, δημιουργούν σοβαρές δυσχέρειες στην εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς έχουν οδηγήσει σε μείωση των χειρουργικών αιθουσών σε 5 από 7 και σε αύξηση της λίστας αναμονής για χειρουργείο.

Όπως καταγγέλλει η επιτροπή αγώνα του νοσοκομείου, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, δεν έχει γίνει αντικατάσταση των μηχανημάτων, λόγω της ανεπαρκούς κρατικής χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των Χειρουργικών αιθουσών που λειτουργούν καθημερινά σε πέντε από έξι - επτά (αν υπήρχε το αναγκαίο προσωπικό και εξοπλισμός, θα λειτουργούσαν περισσότερες), άρα και των αριθμού των χειρουργικών επεμβάσεων και την αύξηση αντίστοιχα της αναμονής και ταλαιπωρίας των ασθενών αλλά και της πιθανής επιβάρυνσης της υγεία λόγω της καθυστέρησης.

Ενώ και ο νέος προϋπολογισμός του Θριασίου νοσοκομείου για το 2016 είναι μειωμένος κατά 3,5 εκατ. ευρώ (17,5 εκατ. ευρώ το 2016 από 21 εκατ. ευρώ το 2015), με αντίστοιχη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης. Δηλαδή, θα χειροτερέψει η συντήρηση και κατάσταση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και θα μεγαλώσουν οι ήδη υπάρχουσες ελλείψεις σε υλικά και φάρμακα.

Λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων, το ιολογικό τμήμα της Αιμοδοσίας θα κάνει έλεγχο μόνο στις επίτοκες και σε υπερεπείγουσες καταστάσεις.