Σε 24ωρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) με αφορμή τις εκτεταμένες πυρκαγιές ανά τη χώρα.

Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από τον καπνό, οδηγεί στη λήψη έκτακτων μέτρων για την προστασία του πληθυσμού, με αποτέλεσμα οι δύο υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας να επισημαίνουν στα άτομα με αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα, σε παιδιά και άτομα άνω των 65 ετών, να αποφεύγουν τη σωματική καταπόνησή τους σε εξωτερικούς χώρους, αλλά και να αποφεύγουν την παραμονή τους έξω, ιδίως σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.
ΕΚΕΠΥ και ΚΕΕΛΠΝΟ επισημαίνουν ότι τα άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου, ενώ σε περίπτωση επιμονής συμπτωμάτων συνιστάται επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.
Αποφυγή σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους και ο περιορισμός του χρόνου παραμονής στο εξωτερικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία συνιστάται και στο γενικό πληθυσμό. Κατά την παραμονή σε εσωτερικούς χώρους, συνιστάται να διατηρούνται πόρτες, μπαλκονόπορτες και παράθυρα κλειστά.

Οι υπηρεσίες

Οι οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες από τους δύο παραπάνω φορείς του υπουργείου Υγείας αφορούν τη διασφάλιση ποιότητας του πόσιμου νερού, τον έλεγχο του δικτύου ύδρευσης, τους ελέγχους για πιθανές λοιμώξεις στους πυρόπληκτους από τα τρόφιμα που καταναλώνουν, τη διασφάλιση των υγιεινών συνθηκών στα ξενοδοχεία που θα μεταφερθούν οι πυρόπληκτοι και τον εμβολιασμό τους.

Νερό

Συγκεκριμένα, για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού οι ΟΤΑ και οι φορείς ύδρευσης που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιμου νερού, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και άλλων συναρμόδιων φορέων, θα πρέπει να διενεργήσουν υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής) και αποχέτευσης έτσι ώστε να διερευνηθεί η δημιουργία οποιασδήποτε διαρροής ή εισροής ξένων υλών στο δίκτυο που μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα του πόσιμου νερού. 

Δίκτυα ύδρευσηςΣε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης θα πρέπει να διενεργηθεί άμεσα λεπτομερής υγειονομική αναγνώριση και διερεύνηση των αιτιών του προβλήματος καθώς και εργαστηριακός έλεγχος μετά από κατάλληλη δειγματοληψία. Εφόσον υφίστανται βάσιμες ενδείξεις υπέρβασης τιμών ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμου νερού θα πρέπει σε συνεργασία με τους υπεύθυνους ύδρευσης να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας (όπως διακοπή της υδροδότησης, ενημέρωση του πληθυσμού και τροφοδοσία με κατάλληλης ποιότητας πόσιμο νερό, αποκατάσταση της βλάβης, υπερχλωρίωση τμήματος ή όλου του δικτύου ανάλογα με τις συνθήκες κ.α.).

Εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν βλάβες στο δίκτυο οι υπεύθυνοι ύδρευσης και οι υγειονομικές αρχές θα πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση έτσι ώστε να διενεργούνται συστηματικά έλεγχοι του νερού σε κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης , να αυξηθεί η συχνότητα παρακολούθησης και άλλων ποιοτικών παραμέτρων και να ελέγχονται οι τιμές του υπολειμματικού χλωρίου. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερα επισημαίνεται η σπουδαιότητα διενέργειας υγειονομικής αναγνώρισης για την επισήμανση υπαρκτών ή δυνητικών κινδύνων.

Τρόφιμα

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην ποιότητα των τροφίμων με τα οποία σιτίζονται οι πληγέντες πληθυσμοί, που ήδη είναι καταπονημένοι και επιπλέον λόγω των συνθηκών διαβίωσής τους ελλοχεύει αυξημένος κίνδυνος τροφιμογενών και άλλων λοιμώξεων. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο δίκτυο διανομής τροφίμων στους πληγέντες (παρασκευή, μεταφορά, συντήρηση, τρόπος διανομής, ποιότητα πρώτων υλών), την προσωπική υγιεινή των χειριστών των τροφίμων καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τον ορθό χειρισμό και συντήρηση των τροφίμων ιδιαίτερα αν υπάρχουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον απαιτείται εντατικοποίηση των ελέγχων που διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας παραγωγής των τροφίμων . 

Ξενοδοχεία - σκηνές

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στις εγκαταστάσεις των ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες θα φιλοξενήσουν πληγέντες ή άτομα τα οποία θα μεταβούν στις πληγείσες περιοχές για συνδρομή και βοήθεια. 
Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που θα απαιτηθούν εγκαταστάσεις πληγέντων (σκηνές σε ανοιχτούς χώρους, προκατασκευασμένες οικίες κ.λ.π) θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών ύδρευσης και αποχέτευσης που προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (αστικά απόβλητα, αδρανή υλικά κ.α.). Επιπλέον, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για την προστασία των πληγέντων από ενδεχόμενη έκθεσή τους σε ερπετά, τρωκτικά, αρθρόποδα κ.λ.π.

Εμβολιασμοί
Στα πλαίσια διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις μαζικής καταστροφής, ένα από τα ζητήματα που πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι η εμβολιαστική κάλυψη των πληγέντων, ιδίως των παιδιών και η άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για τη θωράκιση του πληθυσμού. 

Το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και το ΚΕΕΛΠΝΟ βρίσκονται σε εικοσιτετράωρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, στα τηλέφωνα επικοινωνίας: ΕΚΕΠΥ -210 68 28 350, ΚΕΕΛΠΝΟ – 210 52 12 000.