Πρόταση τροποποίησης του ΠΔ 84/2001 για τα βιοπαθολογικά εργαστήρια υπέβαλε με επιστολή του στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ύστερα από επανειλημμένες διαμαρτυρίες γιατρών μελών του συλλόγου, που επισημαίνουν ότι ο προβλεπόμενος εξοπλισμός στο εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα είναι πλέον παρωχημένος.

Συγκεκριμένα, επιτροπή εργαστηριακών γιατρών του ΙΣΑ, υπογράμμισε ότι οι αλλαγές είναι απαραίτητες δεδομένης της ύπαρξης στην αγορά εξοπλισμού νεώτερης γενιάς και ζήτησε την τροποποίηση των προδιαγραφών, ως εξής:
- Αυτόκαυστο να απαιτείται μόνο εάν δεν παραδίδονται τα μικτά απόβλητα στις εταιρίες απαοκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων,
- να καταργηθεί η απαίτηση συστήματος ηλεκτροφορήσεων,
- να απαιτηθεί "φωτόμετρο" ή εναλλακτικά "βιοχημικός αναλυτής",
- να απαιτείται "σύστημα προσδιορισμού εμμόρφων στοιχείων αίματος" ή αιματολογικός αναλυτής,
- να απαιτείται "απιονιστής νερού" ή εναλλακτικά χρήση απεσταγμένου νερού, εγκεκριμένου τύπου, σε συσκευασίες 5 λίτρων και άνω και 
- να απαιτείται "αναδευτήρας" οποιουδήποτε τύπου, με διαγραφή της λέξης "μαγνητικός").

Στο νέο σχέδιο του προεδρικού διατάγματος, η προτεινόμενη τροποποίηση, έχει ως εξής:

"Οι διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ που αφορούν στον Ελάχιστο Απαραίτητο Εξοπλισμό, όπως ισχύουν σήμερα, τροποποιούνται κατά το μέρος που αφορά στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ) ως ακολούθως:
1. Μικροσκόπιο διοφθάλμιο κοινό με δυνατότητα προσαρμογών για χρήση υπεριώδους φωτισμού, σκοτεινού πεδίου και αντίθεσης φάσεως. 
2. Υδατόλουτρο. 
3. Κλίβανοι: 
α. Επωαστικός,
β. Αποστειρωτικός ξηρός, 
γ. Αυτόκαυστο, εφόσον τα μικτά απόβλητα δεν παραδίδονται σε εταιρεία αποκομιδής και διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων.
4. Φυγόκεντρος (οι) (με micro και macro υποδοχές). 
5. Φωτόμετρο με δυνατότητα μέτρησης ανοσοενζυματικών εξετάσεων (ELISA) ή Βιοχημικός Αναλυτής. 
7. Εγκεκριμένο σύστημα προσδιορισμού ηλεκτρολυτών. 
8. Σύστημα προσδιορισμού έμμορφων στοιχείων αίματος ή Αιματολογικός Αναλυτής. 
9. Απιονιστής νερού, εφόσον δεν γίνεται χρήση εγκεκριμένου τύπου απεσταγμένου νερού. 
10. Ψυγεία 
α) Εργαστηρίου βιτρίνας ή οικιακού τύπου με καταψύκτη και επιπλέον 
β) Μεμονωμένος καταψύκτης, όπου δεν υπάρχει αυτόκαυστος κλίβανος, με σήμανση, για την διατήρηση των ΕΙΑ μέχρι την αποκομιδή τους.
 11. Πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια και ερμάρια. 
12. Λύχνος Bunsen. 
13. Πολυθρόνα αιμοληψίας. 
14. Ζυγός ακριβείας. 
15. Αναδευτήρας. 
16. Ανακινητήρας. 
Κάθε διάταξη ή τεχνική προδιαγραφή που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος καταργείται".