Απεργία και συγκέντρωση έξω από το «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο», πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι του πανεπιστημιακού νοσηλευτηρίου, διαμαρτυρόμενοι για μισθολογικές μειώσεις μέχρι και 25%, που προωθεί η διοίκηση της κλινικής. 

Από την πλευρά της η διοίκηση του Ευγενιδείου, σημείωσε πως το Θεραπευτήριο λειτουργεί ως Α.Ε. με κύριο μέτοχο το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τελευταία όμως, η οικονομική του κατάσταση βρίσκεται σε επίπεδα που καθιστούν τη λειτουργία του από προβληματική έως αδύνατη. Το μισθολογικό κόστος φτάνει ανέρχεται περίπου στο 70% του προϋπολογισμού του Θεραπευτηρίου, όταν σε ανάλογα ιδρύματα το αντίστοιχο κόστος δεν ξεπερνά το 35%.

Η διοίκηση τόνισε ότι προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχιση της λειτουργίας του Θεραπευτηρίου και ακολουθώντας σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίσθηκε η μείωση του μισθολογικού κόστους κατά τρόπο δίκαιο και συμβατό με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση που διάγει η χώρα. Το νέο μισθολόγιο, παρά τις μικρές μειώσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπερβαίνει κατά πολύ τα ανάλογα μισθολόγια στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

Καταλήγοντας, πρόσθεσε: "Πιστεύουμε ότι με τη συναίνεση και τη συνδρομή των εργαζομένων του Θεραπευτηρίου και ακολουθώντας νέο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης που θα αυξήσει τις δραστηριότητες του, το Ίδρυμα θα συνεχίσει να προσφέρει τις πολύτιμές υπηρεσίες του".