Σε κίνδυνο μπαίνουν οι ασθενείς με ρευματικά νοσήματα για την εξασφάλιση της ενδοφλέβιας θεραπείας τους με βιολογικούς παράγοντες, ύστερα από απόφαση του υπουργείου Υγείας να διακόψει τη χορήγηση των φαρμάκων νοσοκομειακής χρήσης από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και να τα διαθέτει μόνο από τα νοσοκομειακά φαρμακεία.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Παρασκευή 8 Ιανουαρίου το Υπουργείο Υγείας με επιστολή του προς τις Υγειονομικές Περιφέρειες, ανακοίνωσε τη χορήγηση των φαρμάκων νοσοκομειακής μόνο χρήσης αποκλειστικά από τα φαρμακεία των κρατικών Νοσοκομείων και όχι από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με την ένδειξη “στερείται” όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο ρεπορτάζ του Healthmag (εδώ).
 
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) με επιστολή της από την 26η Νοεμβρίου προς τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ είχε εκφράσει την ανησυχία της για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν ανασφάλιστα και άπορα άτομα με ρευματικά νοσήματα στην εξασφάλιση της ενδοφλέβιας θεραπείας με βιολογικούς παράγοντες.

Τώρα το πρόβλημα τήρησης της θεραπείας επεκτείνεται και στους ασθενείς με ασφάλιση, αφού πληθαίνουν οι αναφορές ασθενών ότι αδυνατούν οικονομικά να προμηθευτούν την αγωγή τους, ενώ συνεχίζονται οι δυσκολίες εξεύρεσης της αγωγής τους από τα κρατικά Νοσοκομεία.

Η ΕΛΕΑΝΑ εξέφρασε και πάλι την ανησυχία της για την παρούσα κατάσταση, η οποία μπορεί να προκαλέσει σημαντικές επιπλοκές στους ασθενείς.  Τόνισε πως τα άτομα με ρευματικά νοσήματα, εξαιτίας της φύσης των συγκεκριμένων νοσημάτων, συχνά ταλαιπωρούνται εξαιρετικά μέχρι να βρεθεί μια συμβατή και αποτελεσματική θεραπεία, η οποία να επιτρέπει ικανοποιητική ποιότητα ζωής.
Όταν αυτός ο στόχος επιτευχθεί, η εξασφάλιση αυτής της θεραπείας, σε τακτική βάση, είναι ουσιώδους σημασίας για την εξέλιξη του νοσήματος, την πρόληψη της αναπηρίας και την διευκόλυνση της ψυχοκοινωνικής τους κατάστασης, σε μια περίοδο εξαιρετικά πιεστική εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας.

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. κάλεσε όλους τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ιατροφαρμακευτική φροντίδα για το σύνολο των  χρονίως πασχόντων.