Εντολή για στενή παρακολούθηση του άμεσου εφοδιασμού των φαρμακείων των νοσοκομείων με φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ), ώστε κανένας ασθενής να μη στερηθεί τα φάρμακα που έχει ανάγκη, έδωσε σήμερα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, στους διοικητές και υπηρεσιακούς διοικητές και υποδιοικητές των νοσοκομείων, σε συνάντηση που είχε μαζί τους.

Αποδεχόμενη το πρόβλημα εφοδιασμού των νοσοκομείων με φάρμακα υψηλού κόστους (σχετικά προηγούμενα ρεπορτάζ εδώ, εδώ και εδώ), η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, διευκρίνισε πως ήδη από 1-1-2016 επανήλθε η χορήγηση των  φαρμάκων υψηλού κόστους (π.χ. ογκολογικά) από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, μετά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει κλειστό προϋπολογισμό και επιβολή clawback στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη.

Το υπουργείο Υγείας εκτίμησε ότι με αυτό τον τρόπο, όχι μόνο δεν επιβαρύνονται οι ογκολογικοί ασθενείς, αντιθέτως μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία τους, αφού μέχρι σήμερα αναγκάζονταν να πηγαίνουν στα νοσοκομεία και με τη διαδικασία του «στερείται» να προμηθεύονται τα φάρμακά τους από τον ΕΟΠΥΥ.  

Ωστόσο, λόγω αυτής της μεταβατικής περιόδου σε ορισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα παρατηρήθηκαν προβλήματα έγκαιρης παραγγελίας και επάρκειας  των συγκεκριμένων φαρμάκων. Διευκρινίζεται ότι οι ελλείψεις αυτές οφείλονταν αποκλειστικά στον παραπάνω λόγο και όχι σε ελλιπή χρηματοδότηση καθώς οι αναγκαίες πιστώσεις των νοσοκομείων είναι διασφαλισμένες.  

Με παρεμβάσεις του Υπουργείου, των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) και του ΕΟΠΥΥ έχει ήδη αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα και τις επόμενες μέρες θα ομαλοποιηθεί πλήρως η χορήγηση αυτών των ειδικών φαρμάκων στους ασθενείς.