Οι διατάξεις που απαγορεύουν τη συμμετοχή φαρμακοποιού σε περισσότερες εταιρείες έχουν στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και προνοούν για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ορθολογικής και αποτελεσματικής οργανώσεως και λειτουργίας των Φαρμακείων μέσω της τηρήσεως συνθηκών ανεξαρτησίας και της αποτροπής της συγκεντρώσεώς τους σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Αυτό έκρινε το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ύστερα από τριτανακοπή του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας, για τη συμμετοχή συγκεκριμένου φαρμακοποιού σε δύο φαρμακεία, ένα στο Κιάτο και ένα άλλο στην Τρίπολη.

Η υπ’ αριθμόν 832/2015 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, έκρινε παράνομη τη συμμετοχή ενός φαρμακοποιού σε περισσότερες των δύο εταιρείες εκμεταλλεύσεως φαρμακείου. 

Σύμφωνα με το νομικό τμήμα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), "πρόκειται αναμφίβολα για μια σημαντική νίκη των φαρμακοποιών, καθώς υιοθετείται η πάγια θέση του Π.Φ.Σ. περί “απελευθέρωσης” του ιδιοκτησιακού, και η οποία νίκη ενισχύει άνευ άλλου τα επιχειρήματα του κλάδου στον δικαστικό αγώνα που έχει ανοίξει, κατά της υπ’ αριθμόν Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/29.10.2015 Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υγείας («Ρυθμίσεις επαγγέλματος Φαρμακοποιού – Ίδρυση Φαρμακείου»).

Η απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εδώ.