Ελάχιστες είναι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις που θα αντέξουν τις νέες πιέσεις μείωσης των τιμών των φαρμάκων τους, βάσει της νέας απόφασης που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση στους εμπλεκόμενους φορείς, απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, προβλέπει νέο χτύπημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις ... δια της πλαγίας.

Η απόφαση αυτή ορίζει νέο τρόπο προσδιορισμού της τιμής των πρωτοτύπων που χάνουν την πατέντα τους και γίνονται φάρμακα αναφοράς για τα γενόσημα. Συγκεκριμένα προβλέπει διπλό έλεγχο στις τιμές των φαρμάκων αναφοράς, των οποίων η τιμή μειώνεται πλέον είτε κατά 50% από την αρχική τιμή που είχαν λάβει ως πρωτότυπα, είτε με το μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης, για παρόμοια και όχι για τα ίδια φάρμακα! Και τελικά θα επιλέγεται η φθηνότερη τιμή από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις.

Η επιλογή αυτή, ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου, αφού για την κοστολόγηση των off patent, χρησιμοποιούνται παρόμοια και όχι το ίδιο πρωτότυπο σκεύασμα που έχασε την προστασία της πατέντας του. Η δυνατότητα αυτή, βάζει "στο παιχνίδι" όλα τα γενόσημα με την ίδια δραστική που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, ρίχνοντας το επίπεδο των τιμών πάρα πολύ χαμηλά, αφού με τον τρόπο αυτό τα off patent  συγκρίνονται και με τα υπάρχοντα γενόσημα που κυκλοφορούν στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Και εκτός αυτής της μείωσης, οι ελληνικές φαρμακευτικές υποχρεώνονται να μειώσουν ακόμη περισσότερο τις τιμές τους, στο 65% της νέας τιμής που θα έχει προκύψει για το off patent προϊόν.

Έτσι, η επίμαχη διάταξη όπως διαμορφώνεται με τη νέα τροποποίηση θα έχει ως εξής:
"Η ανώτατη τιμή παραγωγού (ex factory) των φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας, που ορίστηκε ανωτέρω στο άρθρο 1, και την πρώτη κυκλοφορία του πρώτου αντίστοιχου γενόσημου προϊόντος στην ελληνική αγορά (σύμφωνα με τα στοιχεία πωλήσεων που διαθέτει ο ΕΟΦ και, εφόσον τούτο απαιτείται, τεκμηρίωση με την ύπαρξη πρώτου τιμολογίου), μειώνεται αυτόματα στο 50% της τελευταίας τιμής υπό προστασία, ήτοι της τιμής που είχε το προϊόν αναφοράς τη χρονική περίοδο που κυκλοφόρησε το πρώτο γενόσημο, είτε στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με το ποια είναι σε κάθε περίπτωση η χαμηλότερη τιμή η οποία και λαμβάνεται υπόψη.
Για τα φάρμακα αναφοράς για τα οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο προϊόν  γενόσημο με δηλωμένες πωλήσεις στον ΕΟΦ κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία έναρξης της ανατιμολόγησης από τον ΕΟΦ,  (σ. σ. μοναδικό off patent) ή υπάρχουν μόνο παρόμοια φάρμακα που τιμολογούνται βάσει του άρθρου 10 της παρούσης, ισχύει αποκλειστικά ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Πλήγμα σε έρευνα και εξαγωγές
Η ζημία η οποία προκαλείται έτσι, εκτός από την ευθεία μείωση της τιμής των ελληνικών γενοσήμων, επεκτείνεται πλέον και στα τμήματα έρευνας των ελληνικών φαρμακευτικών, οι οποίες για να μπορούν να έχουν εξαγωγές σε ανεπτυγμένες χώρες όπως οι Ευρωπαϊκές, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, πρέπει να διαφοροποιούνται με κάποιον τρόπο αναπτύσσοντας κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με τα λοιπά γενόσημα που ήδη κυκλοφορούν.
Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, ένα ολοκαίνουριο γενόσημο δέχεται όλο το παραπάνω βάρος, χάνοντας εξ΄ αρχής κάθε ευκαιρία να βρεθεί στο εξωτερικό με μια τιμή ικανοποιητική για να φέρει έσοδα από νέες αγορές και όχι μόνο από την ελληνική, η οποία στενάζει κυριολεκτικά, τουλάχιστον επί μία πενταετία.

Χτύπημα στα φθηνά φάρμακα
Βέβαια, επειδή συνεχίζει να ισχύει και η προηγούμενη υπουργική απόφαση τιμολόγησης, στη μείωση αυτή θα πρέπει να προστεθεί και η άρση της προστασίας της τιμής των πολύ φθηνών φαρμάκων, που αυτή τη φορά, για το πρώτο εξάμηνο του 2016, περιορίζεται στα 9 ευρώ για τα πρωτότυπα και στα 5,5 ευρώ για τα γενόσημα. Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η προστασία αυτή θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο, στα πρωτότυπα στα 7 ευρώ και στα γενόσημα στα 4 ευρώ. 
Αλλά βέβαια, ο μνημονιακός στόχος σε βάθος διετίας, είναι να αρθεί η προστασία ολοκληρωτικά και τα φάρμακα να φθάσουν σε τιμή ενός ευρώ.

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ

Και όπως επανειλημμένα έχει τονίσει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας κ. Θεόδωρος Τρύφων, "αν δεν αντιμετωπιστεί το θέμα της πολύ μεγάλης μείωσης τιμών που γίνεται στοχευμένα σε αυτά τα φάρμακα, θα κάνουμε πολιτική γενοσήμων οικονομικών φαρμάκων χωρίς να υπάρχουν αυτά τα φάρμακα στην αγορά, θα φύγουν. Για παράδειγμα 5 φάρμακα, που οι τιμές τους μειώθηκαν στα 2 και 3 ευρώ, έφυγαν και αντικαταστάθηκαν από φάρμακα των 15 και 20 ευρώ.  Αυτό πρέπει να τελειώσει εδώ. Είμαστε χώρα με πολύ μεγάλη κατανάλωση εισαγομένων σε σχέση με άλλες χώρες". 

ΜΗΣΥΦΑ
Η νέα απόφαση προβλέπει επίσης "πάγωμα" των τιμών των ΜΗΣΥΦΑ για ένα έτος, απαγορεύοντας οποιαδήποτε αύξηση ως το τέλος του 2016 και διευκρινίζοντας πως για τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ η αναγραφόμενη λιανική τιμή είναι ενδεικτική και συνιστά την ανώτατη λιανική τιμή έως την 31−12−2016.
Σε ότι αφορά τους χρόνους εφαρμογής των νέων δελτίων τιμών, η σχετική απόφαση σημειώνει πως "Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύουν πριν την ανωτέρω ανατιμολόγηση εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα είκοσι ημερών για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς και 45 ημερών για τα φαρμακεία.